Місце Генрі Філдінга в історії світової літератури

Життя і творчість Генрі Філдінга. Особливості його художнього методу: показування не цікавих пригод персонажів, а людських характерів у їхньому розвитку та зв’язку із соціальним середовищем. Вплив Філдінга на світовий літературний процес.

Подобные документы

 • Характер сприйняття художнього доробку американського класика в літературному середовищі США, України, Франції, Німеччини, Англії, Польщі, Росії. Аналіз українознавчих поетичних творів та народних пісень в антології "Вірші різних місцевостей" Лонґфелло.

  автореферат, добавлен 12.07.2015

 • Дослідження сюжетно-композиційної організації новел "Пурпурова сукня" та "Дари волхвів" американського письменника О. Генрі. Визначення типу композиції та з’ясування часопросторових відношень у площині жанрової та індивідуально-авторської специфіки.

  статья, добавлен 28.08.2020

 • Вплив І. Франка на формування світогляду, літературно-естетичних поглядів М. Вороного. Обстоювання Вороним необхідності модернізації української літератури, її орієнтації на Європу. Особливості поетичної творчості та перекладацької діяльності Вороного.

  реферат, добавлен 16.12.2015

 • Комплексне розкриття ролі ідіолекту персонажів як одного із засобів їх характеротворення. Визначення значення індивідуального мовлення персонажів для становлення жанрово-стильових особливостей художнього твору. Лінгвістичний аналіз художнього тексту.

  статья, добавлен 09.02.2023

 • Дослідження основних факторів, що вплинули на своєрідність екфрастичного опису в творчості Генрі Джеймса. Аналіз зображення живописного екфразису у романі "Жіночий портрет" за допомогою жанрологічної, сюжетно-твірної та характерологічної функції.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Сучасні методологічні основи методики навчання літературі. Вивчення історії становлення і розвитку методики викладання російської та української словесності в школі у різні історичні періоди. Особливості викладання світової літератури в Україні.

  статья, добавлен 03.03.2018

 • Дослідження та аналіз змісту "Проби" Мішеля Монтеня, як важливого твору в історії світової літератури та гімну звичайній людині. Визначення ролі античної літератури, тогочасних філософів, випадків з історії, життя у створенні досліджуваного твору.

  эссе, добавлен 28.04.2021

 • Піднесення національної свідомості в творах радянських письменників в роки Другої світової війни. Формування, діяльність та розкол Мистецького українського руху. Літературний процес повоєнного періоду в УРСР. Творчість українських митців-емігрантів.

  реферат, добавлен 24.01.2011

 • Життя та творчість талановитої письменниці Джейн Остен, вплив життєвих реалій на її творчість. "Гордість і упередження", як роман, який здобув найбільше визнання читачів. Історія написання роману та його сюжет, особливості стилю та творчого методу.

  курсовая работа, добавлен 10.11.2014

 • Реінтерпретація античного міфу про Гіперіона в американській літературі ХІХ ст. на матеріалі роману Лонгфелло. Специфіка американської версії міфу як взаємодія "свого" з європейською традицією сприйняття та художнього відображення історії про Гіперіона.

  статья, добавлен 30.05.2020

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.