Місце Генрі Філдінга в історії світової літератури

Життя і творчість Генрі Філдінга. Особливості його художнього методу: показування не цікавих пригод персонажів, а людських характерів у їхньому розвитку та зв’язку із соціальним середовищем. Вплив Філдінга на світовий літературний процес.

Подобные документы

 • Сучасні концепції художнього простору в літературознавстві. Новаторство і пародичний простір романів Г. Філдінга. Сентименталізація простору в романі "Амелія". Особливості художнього методу Г. Філдінга – романіста та характерні риси його еволюції.

  автореферат, добавлен 28.08.2015

 • Дослідження архітворів англійської літератури XVIII століття - романів "Історія Тома Джонса, знайди" Г Філдінга та "Життя й думки Трістрама Шенді, джентльмена" Л. Стерна. Аналіз головних чинників, які зумовлюють іронічну тональність у романній оповіді.

  статья, добавлен 22.12.2022

 • Гіпотеза про жанрово-стильову природу двох перших романів Г. Філдінга – "Джозефа Ендрюса" і "Тома Джонса", а також параметри сентименталістського простору останнього роману – "Амелія". Загальна сентиментально-рокайльна парадигма культури Філдінга.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Короткі біографічні відомості з життя американського письменника О. Генрі. Початок творчого шляху поета, характеристика та відмінні риси циклів написання новел письменника. Опис обставин життя О.Генрі, що вплинули на процес формування його творчого стилю.

  реферат, добавлен 29.04.2016

 • Поетичний переказ індіанських міфів у поемі Г. Лонгфелло "Пісня про Гайавату". Життєвий і творчий шлях майстра американської новели О. Генрі. Аналіз новел "Дари волхвів", "Вождь червоношкірих", "Серце Заходу". Особливості творчого методу Т. Драйзера.

  реферат, добавлен 13.07.2017

 • Характеристика специфічних рис новелістики О'Генрі. Літературний аналіз сюжету та задуму новели "Дари волхвів". Висвітлення особливостей реалізації теми "маленької людини" у новелах "Незакінчене оповідання", "Вождь червоношкірих" та інших творах.

  реферат, добавлен 07.07.2017

 • Втілення в образі Бермана у новелі О. Генрі "Останній листок" найкращих людських рис: готовності до самопожертви та любові до ближнього. Формування навички характеристики образів художнього твору. Вихованню почуття милосердя, готовності до самопожертви.

  разработка урока, добавлен 15.10.2012

 • Когезія як засіб вираження зв'язків між складовими частинами літературного твору. Дискурсивно-когезійна характеристика текстів. Визначення особливостей творчості О. Генрі. Практичний аналіз використання синонімів як засобу когезії у творах О. Генрі.

  курсовая работа, добавлен 30.11.2015

 • Новела та її місце в літературі Америки кінця ХІХ – початку ХХ століття. Художній світ новелістики О. Генрі. Місце та роль письменника в американській літературі. Особливості літературної творчості автора. Душевні переживання людини із великим серцем.

  курсовая работа, добавлен 17.04.2013

 • Лінгвостилістичні засоби і композиційні риси, що забезпечують жанрову своєрідність новел О. Генрі та особливості їх відтворення українською мовою. Новела як невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом.

  статья, добавлен 22.12.2022

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.