Наближені методи обчислення невласних та кратних інтегралів

Застосування квадратурних формул з вагою до інтеграла з нескінченними межами і розривною функцією. Метод Канторовича для виділення особливостей. Наближене обчислення кратних інтегралів. Метод статистичних випробувань Монте-Карло, Люстерника і Діткіна.

Подобные документы

 • Характеристика кратних інтегралів: визначення подвійних і потрійних інтегралів; викладення послідовності обчислення подвійних і потрійних інтегралів, об’єму циліндричного тіла та площі; приклади розв’язання рівнянь з використанням кратних інтегралів.

  лекция, добавлен 30.04.2014

 • Проблеми наближеного обчислення визначених інтегралів. Виведення формул наближеного обчислення прямокутників, трапецій та формули Сімпсона. Параболічне інтерполювання, дроблення проміжку. Залишковий член формул прямокутників, трапецій, Сімпсона.

  курсовая работа, добавлен 10.11.2012

 • Обчислення площ фігур, об'єму тіла і площ поверхонь з допомогою подвійного інтегралу. Обчислення та механічний зміст криволінійних інтегралів першого і другого роду. Визначення центру ваги площі. Розрахунок роботи при переміщенні одиниці маси по контуру.

  курсовая работа, добавлен 06.05.2014

 • Розгляд методів наближеного обчислення визначених інтегралів, що не беруться через елементарні функції: формули прямокутника і трапеції, параболічне інтерполювання, формула Сімпсона. Програма на мові QBasic для автоматичного обрахування інтегралів.

  реферат, добавлен 11.10.2009

 • Ознайомлення з формулами прямокутників і трапецій. Визначення сутності параболічного інтерполювання. Дослідження формули Сімпсона, яка використується для наближеного обчислення інтегралів. Характеристика особливостей інтерполяційної формули Лагранжа.

  курсовая работа, добавлен 13.02.2016

 • Проблеми методів наближеного обчислення визначених інтегралів, що не беруться через елементарні функції і способи їх вирішення. Виведення формули наближеного обчислення, залишкового члену формули прямокутників, формули трапецій і рівняння Сімпсона.

  курсовая работа, добавлен 24.12.2012

 • Характеристика визначеного інтеграла: означення та властивості; умови інтегрованості функції; формула Ньютона – Лейбніца; методи обчислення площ плоских фігур, довжини дуги плоскої кривої, об’єму і площі поверхні тіл обертання. Огляд невласних інтегралів.

  лекция, добавлен 30.04.2014

 • Задачі визначення інтеграла. Означення та умови існування визначеного інтеграла. Властивості визначеного інтеграла. Інтеграл із змінною верхньою межею. Формула Ньютона-Лейбніца. Методи обчислення визначених інтегралів та їх основне застосування.

  лекция, добавлен 08.08.2014

 • Поняття "наближене рівняння" та "степеневі ряди". Наближене обчислення значень функцій за допомогою рядів. Використання рядів для розв’язання рівнянь. Обчислення визначених інтегралів та інтегрування диференціальних рівнянь за допомогою рядів Фур’є.

  курсовая работа, добавлен 23.09.2015

 • Знаходження умов інтегрованості кратних тригонометричних рядів, збіжність в середньому кратних рядів та інтегралів Фур’є. Поняття лінійних методів підсумовування, які є регулярними в просторі неперервних функцій. Границі поліедральних частинних сум.

  автореферат, добавлен 25.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.