Забезпеченість фінансовими ресурсами регіону – основа соціально-економічного розвитку (на прикладі Чернівецької області)

Аналіз складу та динаміки фінансових ресурсів Чернівецької області (населення, підприємств та місцевого бюджету) за 2008-2012 роки. Визначення впливу фінансових ресурсів на валовий регіональний продукт та на індекс конкурентоспроможності регіону.

Подобные документы

 • Зміст і складові елементи фінансового механізму забезпечення виробництва фінансовими ресурсами. Досвід ефективного фінансового забезпечення агропромислового виробництва. Напрямки покращання фінансового забезпечення агропромислового виробництва регіону.

  автореферат, добавлен 18.04.2014

 • Місцеві бюджети як основне джерело формування фінансових ресурсів регіону. Формування дохідної частини бюджету. Аналіз складу та структури у формуванні доходів місцевих бюджетів, визначення недоліків та проблем формування місцевого бюджету в Україні.

  курсовая работа, добавлен 16.03.2016

 • Аналіз складу та структури фінансових ресурсів держави, основні напрями їх використання. Виявлення сучасних проблем у сфері регулювання фінансових ресурсів України. Оцінка, перспективи формування та ефективного використання державних фінансових ресурсів.

  курсовая работа, добавлен 03.11.2016

 • Розгляд питань, пов’язаних із системою соціального захисту населення в Україні. Пріоритети розвитку. Аналіз використання бюджетних ресурсів місцевих бюджетів Чернівецької області на соціальний захист та соціальне забезпечення населення за 2015-2016 роки.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Аналіз проблем ролі фінансових ресурсів підприємств в економічній системі держави. Особливості формування фінансових ресурсів підприємств залежно від їх організаційно-правових форм господарювання. Характеристика структури фінансових ресурсів підприємств.

  автореферат, добавлен 05.01.2014

 • Визначення поняття "фінансові ресурси" у працях вітчизняних та іноземних вчених. Сутність фінансових ресурсів, їх джерела формування. Етапи та особливості системи управління фінансовими ресурсами для підприємств у період перехідної економіки України.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • Сутність та джерела формування фінансових ресурсів. Прибуток і амортизаційні відрахування. Кредиторська заборгованість та ресурси, отримані від продажу цінних паперів. Кредит та інші надходження фінансових ресурсів. Аналіз ресурсів та стану підприємства.

  курсовая работа, добавлен 03.12.2010

 • Оцінка фінансового стану підприємств водогосподарського комплексу та запропонування напрямів його реформування. Обґрунтування положень щодо формування оптимальної структури фінансових ресурсів підприємств. Вплив тарифів на формування фінансових ресурсів.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Фінансові ресурси як основа розширеного відтворення, їх економічна природа, склад. Інвестиційний капітал - складова фінансових ресурсів підприємств. Оптимізація і аналіз джерел формування фінансових ресурсів, шляхи розвитку та вдосконалення використання.

  дипломная работа, добавлен 25.01.2010

 • Аналіз структури джерел формування фінансових ресурсів закладів освіти Хмельницької області. Основні напрями та критерії оптимізації фінансових ресурсів закладів освіти. Необхідність запровадження бюджетування у механізмі фінансування закладів освіти.

  автореферат, добавлен 13.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.