Забезпеченість фінансовими ресурсами регіону – основа соціально-економічного розвитку (на прикладі Чернівецької області)

Аналіз складу та динаміки фінансових ресурсів Чернівецької області (населення, підприємств та місцевого бюджету) за 2008-2012 роки. Визначення впливу фінансових ресурсів на валовий регіональний продукт та на індекс конкурентоспроможності регіону.

Подобные документы

 • Економічна суть, характеристика джерел надходження фінансових ресурсів. Національний і світовий досвід. Аналіз формування і використання ресурсів. Структура фінансових ресурсів держави і джерел їх утворення. Бюджетний дефіцит і методи його оптимізації.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2012

 • Поняття, класифікація і функції позикових фінансових ресурсів підприємства. Джерела формування позикових фінансових ресурсів підприємства. Аналіз фінансово–майнового стану підприємства. Ефективність використання позикових фінансових ресурсів підприємства.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2012

 • Фінансовий контроль фінансових ресурсів. Систематизація напрямів досліджень ефективності державного фінансового контролю фінансових ресурсів як інструменту їх збільшення та впливу на фінансову стабільність розвитку місцевих бюджетів при децентралізації.

  статья, добавлен 27.10.2017

 • Структура, облік і аналіз фінансових ресурсів підприємства. Визначення поняття капіталу як частини матеріальних ресурсів в обороті і отриманих доходів. Відшкодування витрат і створення власних джерел фінансування: амортизаційних відрахувань і прибутку.

  дипломная работа, добавлен 13.04.2011

 • Сутність комплексного потокового підходу в системі управління рухом фінансових і грошових ресурсів, інструментарій і важелі організації управління фінансовими потоками. Аналіз впливу фінансових інвестицій на сталість взаємодії руху фінансових потоків.

  автореферат, добавлен 30.08.2013

 • Аналіз джерел, факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на формування фінансових ресурсів комерційних організацій та підприємств. Напрямки розподілу прибутку та рентабельність підприємств, організація їх фінансових ресурсів.

  курсовая работа, добавлен 17.05.2015

 • Доходи Державного бюджету як частина централізованих фінансових ресурсів держави. Соціально-економічна сутність Державного бюджету, призначення та структура його дохідної частини. Формування доходів, аналіз динаміки надходжень Державного бюджету.

  курсовая работа, добавлен 11.05.2016

 • Потокові методи управління фінансовими ресурсами. Фінансові потоки в агропромисловому комплексі. Функціональний взаємозв'язок фінансових потоків суб’єктів господарювання АПК. Формування фінансових потоків в результаті зміни та руху фінансових ресурсів.

  статья, добавлен 29.07.2013

 • Структура фінансових ресурсів підприємства. Прибуток і амортизаційні відрахування. Кредиторська заборгованість та ресурси, отримані від продажу цінних паперів. Кредит та інші надходження фінансових ресурсів. Аналіз фінансового стану підприємства.

  курсовая работа, добавлен 05.07.2009

 • Суть, склад і структура загальнодержавних фінансових ресурсів. Джерела формування фінансових ресурсів. Шляхи і методи вдосконалення джерел формування фінансових ресурсів держави. Загальнодержавні фінансові ресурси як елемент фінансової системи України.

  курсовая работа, добавлен 26.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.