Іван Грозний

Короткий нари життя, обставини входження на престол Івана IV Грозного як князя Московський і всієї Русі, першого російського царя. Етапи розробки та впровадження ряду реформ , спрямованих на централізацію держави, оцінка їх історичного значення.

Подобные документы

 • Визволення Хортиці як першочергова задача князя Святослава після припинення війни с Візантією. Історія загибелі армії та правителя Київської Русі. Знахідка меча Х століття біля Хортиці. Обставини смерті князя Святослава в районі Дніпрових порогів.

  статья, добавлен 30.05.2018

 • Формування, організація та управлінню українських володінь відомого російського діяча з оточення царя Петра І – князя Олександра Меншикова. Аналіз взаємодії української автономії з Російською імперією та малодосліджених сторін його діяльності в Україні.

  статья, добавлен 09.12.2018

 • Исследование кровавой эпохи правления царя Ивана Васильевича Грозного, государственно-политического строя России в XVI веке. Характеристика военной и губной реформ, создания приказов, принятия мер к укреплению православной церкви, падения Избранной рады.

  реферат, добавлен 27.04.2011

 • Описание жизни в детстве и молодости И. Грозного, анализ начала самостоятельного правления. Окружение царя во времена правления и причины перемен в характере и политике И. Грозного. Взгляды историков на личность Грозного и его роль в русской истории.

  реферат, добавлен 31.07.2015

 • Формирование насильственных наклонностей будущего царя и развитие в нем жестокости с раннего детства. Коронация и бракосочетание Ивана Грозного. Формирование Избранной рады и ее роль в проведении реформ. Неоднозначность исторических оценок Ивана IV.

  реферат, добавлен 10.12.2014

 • Науковий погляд на історію Російської держави з позицій В. Ключевського - видатного російського історика. Дослідження ним процесу господарського освоєння північно-західній Русі. Створення свого концепційного погляду на основу історичного процесу в Росії.

  реферат, добавлен 12.02.2015

 • Реформы "Избранной рады": состав и характер ее политического курса. Последствия реформ и причины разрыва царя с "Избранной радой". Складывание сословно-представительной монархии. Внешняя политика Ивана Грозного. Общая характеристика политики "опричнины".

  контрольная работа, добавлен 25.03.2009

 • Іван Гель як відомий український громадсько-політичний діяч, політв’язень, дисидент, публіцист. Мобілізація сил Львівщини та Галичини на розвал комуністичної системи в Україні - досягнення Львівської обласної ради першого демократичного скликання.

  статья, добавлен 29.03.2017

 • Відносини між Українською державою та Московією. Особливість Українсько-московського договору 1654 р. Продовження Національно-визвольної війни у 1654-1658 рр. Правовий статус України з переходом її під Російську державу, діяльність Б. Хмельницького.

  контрольная работа, добавлен 16.11.2011

 • Описание обстоятельств восшествия на престол русского царя Федора Ивановича, а также опровержение свидетельств об его умственной неполноценности. Внутренняя и внешняя политика царя и его ближайшего окружения в экономических и административных сферах.

  реферат, добавлен 17.02.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.