Ґенеза ідеї права на спротив: історико-правовий аспект

Історико-правовий аналіз обґрунтування виникнення, розвитку та використання ідеї права на спротив як невід’ємного природного права, а також його закріплення в міжнародних правових актах. Необхідність визнання за народом права на спротив та зміну влади.

Подобные документы

 • Історико-правове дослідження розвитку інституту права власності в Україні, Словаччині та Чехії з ІХ століття по теперішній час. Закономірності процесу становлення, розвитку та особливості функціонування інституту права власності на теренах цих держав.

  автореферат, добавлен 25.07.2015

 • Поняття права, його джерела, класифікація форм права, нормативно-правовий акт у ракурсі основного джерела права. Правовий звичай як перше джерело права. Види і форми нормативно-правових актів. Прояв вищої юридичної сили законодавчих правових актів.

  курсовая работа, добавлен 17.11.2009

 • Визначення об'єкту та предмету історії держави та права України. Розгляд та характеристика державно-правових явищ. Дослідження особливостей держави і права на території України дослов'янського часу. Аналіз розвитку української історико-юридичної науки.

  реферат, добавлен 23.11.2016

 • Обґрунтування висновків про історичну зумовленість становлення права інтелектуальної власності в Україні та наступність його розвитку. Періодизація з виділенням етапів – середньовічна історія права інтелектуальної власності, нова, радянська та новітня

  автореферат, добавлен 26.09.2015

 • Аналіз правової спадщини видатного мислителя Середньовіччя Гуго Гроція, який був одним з фундаторів природного права і основоположником сучасного міжнародного права. Джерела природного і внутрішньодержавного права, зв’язок справедливості з правом.

  статья, добавлен 25.08.2018

 • Вивчення умов виникнення мононорми в архаїчному суспільстві. Формування правового звичаю як форми права. Розкриття видової класифікації. Визначення місця в системах форм і джерел права. Виокремлення його в різних правових системах світу та в Україні.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

 • Поняття та історична форма правового звичаю як невід'ємного елементу етнонаціональної культури. Основні етапи формування та специфіка функціонування звичаєвого права в Україні. Визначення місця цього правового явища в системі джерел вітчизняного права.

  статья, добавлен 29.08.2018

 • Правова традиція українського народу. Особливості та основні характерні риси волоського права, історико-правові аспекти його поширення та застосування на західноукраїнських землях у XIV-XVIII ст. Питання етнічної приналежності "українських волохів".

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Дослідження цивільно-правових наслідків здійснення самочинного будівництва об'єктів нерухомості. Визнання права та визначення його місця серед інших засобів захисту цивільних інтересів. Вивчення порядку визнання права власності на спірний об'єкт.

  статья, добавлен 06.05.2019

 • Огляд проблем співвідношення і взаємодії національного права та міжнародних договорів. Механізм імплементації норм міжнародного права у правову сферу України. Його нормативне закріплення у вітчизняних і міжнародних правових актах, практична реалізація.

  статья, добавлен 30.07.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.