І. Сірко, К. Гордієнко, П. Калнишевський – отамани кошу Запорозького

Славний отаман І. Сірко та його роль в історії українського козацтва. Кость Гордієнко – "останній лицар Запоріжжя". Участь війська Запорозького в Північній війні. Життєвий шлях та діяльність останнього кошового отамана Запорозької Січі П. Калнишевського.

Подобные документы

 • Історія козацтва, його внесок в державотворення України. Особливості устрою Січі. Роль Запорізької Січі у загальнонаціональному русі та Визвольній війні. Встановлення контролю Росії над Запорозькою Січчю та її ліквідація. Створення Задунайської Січі.

  реферат, добавлен 14.05.2016

 • Перші повідомлення про низових українських козаків. Митна система, структура митних податків війська Запорізької Січі, фіскальна система Запорожжя. Особливості митних і державних кордонів. Співпраця українських козаків з іншими державами у митній справі.

  реферат, добавлен 08.03.2011

 • Зміна форм землеволодіння після Визвольної війни українського народу у XVII столітті; характер запорозького господарювання, зміцнення економічних зв'язків, процес утворення національного ринку. Негативний вплив Московської держави і Речі Посполитої.

  реферат, добавлен 30.09.2010

 • Вивчення історії запорозького козацтва. Диференціація, пов'язана з особливостями військової культури запорозького суспільства. З'ясування питання символіки, яку несе манера зачіски, бриття обличчя козаків. Визначення давності військової культури пращурів.

  статья, добавлен 21.07.2017

 • Визначення основних факторів, які впливали на розвиток Війська Запорозького та його воєнного мистецтва в першій чверті XVІІ ст. Дослідження характерних рис воєнного мистецтва українського козацького війська того часу, особливості стратегії і тактики.

  автореферат, добавлен 14.09.2013

 • Характеристика розвитку української воєнної сили під час гетьманства І. Мазепи та П. Орлика, аналіз їх стратегій та результатів правління. Війна з Московщиною. Етапи занепаду Гетьманщини. Кінець запорозького війська, значення в його історії Слобідщини.

  реферат, добавлен 21.12.2010

 • Військово-політична активність українського козацтва в роки гетьманування Сагайдачного. Розробка і вдосконалення козацької тактики морського бою. Мужність і стійкість козаків у Хотинській війні. Розвиток Запорозької Січі у битвах за національну свободу.

  реферат, добавлен 28.10.2010

 • Стан вивчення соціально-економічного становища запорозького козацтва часів Нової Січі в історичній літературі. Історіографічний аналіз висвітлення військового мистецтва запорозьких козаків періоду Нової Січі в історичній науці; напрями майбутніх пошуків.

  автореферат, добавлен 17.07.2015

 • Етимологічний склад, сортимент і частота вживання слов'янських автохтонних імен і похідних від них прізвищевих назв, представлених в Реєстрі Війська Запорозького Низового 1756 р. Існування праслов'янських імен в українській антропонімній системі 18 ст.

  статья, добавлен 21.11.2018

 • Розкриття гіпотез історика стосовно процесу становлення військово-політичного та економічного суверенітету Запоріжжя y XV—XVIII cт. та його ролі у становленнї Української Козацької Держави Хмельницького, яку автор вважав першою українською державою.

  статья, добавлен 10.05.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.