І. Сірко, К. Гордієнко, П. Калнишевський – отамани кошу Запорозького

Славний отаман І. Сірко та його роль в історії українського козацтва. Кость Гордієнко – "останній лицар Запоріжжя". Участь війська Запорозького в Північній війні. Життєвий шлях та діяльність останнього кошового отамана Запорозької Січі П. Калнишевського.

Подобные документы

 • Історіографічний аналіз наукових здобутків сучасних вітчизняних істориків, що стосуються української колонізації запорозьких земель та їх економічного розвитку в часи останнього кошового отамана П. Калнишевського. Земельні інтереси Запорозької Січі.

  статья, добавлен 22.09.2017

 • Популярність кошового отамана І.Д. Сірка серед січового товариства. Участь І. Сірка у визвольній війні українського народу проти панування шляхетської Польщі, боротьбі проти Кримського ханства й Туреччини. Арешт і заслання без суду й слідства до Сибіру.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Факти і легенди про кошового отамана П. Калнишевського в документах архівів. Обранець козацької громади. Колонізаційна діяльність Петра Калнишевського. Останні роки Запорозької Січі. Ув'язнення Калнишевського та його перебування у Соловецькому монастирі.

  реферат, добавлен 03.01.2011

 • Іван Сірко як учасник визвольної війни 1648-1654 pp. і утворення козацької держави-республіки в Україні. Участь кошового отамана у Тридцятирічній війні. Заслання Сірка до Сибіру в м. Тобольськ. Війни проти Кримського ханства під проводом Сірка.

  доклад, добавлен 07.01.2011

 • Багатоаспектність історичної постаті П. Калнишевського як геніального господарника й реформатора. Його роль в українській колонізації Північного Причорномор’я. Зміст військової діяльності останнього кошового отамана та участь у російсько-турецькій війні.

  автореферат, добавлен 25.09.2015

 • Життя та діяльність кошового отамана Петра Калнишевського як історичної постаті, що овіяна легендами. Відносини "останнього кошового" з російським урядом та імператрицею Катериною ІІ. Ув’язнення Калнишевського та його перебування у Соловецькому монастирі.

  реферат, добавлен 19.11.2017

 • Будівництво храмів у межах Вольностей Війська Запорозького. Опис запорозьких земель і розмежування їх із Сербією і Новослобідським полком. Політика Калнишевського. Могили архімандрита Феодорита й Авраамія Паліцина. Подвижницьке життя соловецьких іноків.

  контрольная работа, добавлен 23.01.2012

 • Історіографічний аналіз української колонізації запорозьких земель та їх економічного розвитку в часи останнього кошового отамана П. Калнишевського. Створення козацьких зимівників, піднесення промислів, зовнішньої та внутрішньої торгівлі в Запоріжжі.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Політико-адміністративний і дипломатичний аспект діяльності П. Калнишевського. Розгляд історичної постаті Калнишевського як талановитого господарника й реформатора. Доброчинність і меценатство. Відтворення останнього періоду життя кошового отамана.

  автореферат, добавлен 06.11.2013

 • Події завоювання російськими військами Січі. Розгром Чортомлицької Січі у 1709 р. Козацька родина Калнишевських. Визначні особисті якості отамана. Наступ Російської імперії на державні права Запорозької Січі. Переговори з урядом імператриці Катерини II.

  статья, добавлен 13.07.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.