І. Сірко, К. Гордієнко, П. Калнишевський – отамани кошу Запорозького

Славний отаман І. Сірко та його роль в історії українського козацтва. Кость Гордієнко – "останній лицар Запоріжжя". Участь війська Запорозького в Північній війні. Життєвий шлях та діяльність останнього кошового отамана Запорозької Січі П. Калнишевського.

Подобные документы

 • Життєвий шлях громадсько-політичного, історика-аграрника та наукового діяча В. Данилова. Основні етапи становлення вченого, його погляди на важливі історичні процеси. Участь в Другій світовій війні. Внесок вченого у розвиток національної і світової науки.

  статья, добавлен 14.08.2017

 • Причини виникнення Запорозької Січі та її характерні особливості. Характеристика основних елементів суспільно-політичного устрою Запорозької Січі. Аналіз основних характеристик права Запорозької Січі та проблем, що виникали в період її утворення.

  курсовая работа, добавлен 15.05.2010

 • Біографія та діяльність Івана Мазепи - українського військового, політичного і державного діяча, дипломата, гетьмана Війська Запорозького, голови козацької держави на Лівобережній і всій Наддніпрянській Україні, князя Священної Римської імперії.

  реферат, добавлен 08.11.2017

 • Визначення факторів, які впливали на розвиток Війська Запорозького та його воєнного мистецтва в першій чверті XVІІ ст. Рекомендацій щодо використання матеріалів дослідження у подальшому вирішенні проблем воєнно-історичної науки, у навчальному процесі.

  автореферат, добавлен 12.02.2014

 • Вивчення історичного досвіду процесів державотворення в Україні. Участь у формуванні й розвитку ідеї української державності українського козацтва, яке у середині XVII ст. очолило народну боротьбу за створення Української держави та було ліквідовано.

  статья, добавлен 30.03.2018

 • Короткі відомості про життєвий шлях та діяльність М. С. Грушевського - видатного українського політичного діяча і публіциста, голови Центральної Ради 1917–1918 рр. "Історія України-Руси" як найголовніший здобуток Грушевського, його роль в історії України.

  реферат, добавлен 27.03.2013

 • Життєвий шлях С.В. Петлюри до 1917 року. Створення збройних сил УНР та її головний Отаман. Діяльність Петлюри за часів Директорії. Боротьба за владу в Україні 1918-1919 років. Петлюра і міжнародна діяльність Уряду УНР. Союзники УНР і Варшавський договір.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Знайомство з основними причинами ліквідації Запорізької Січі. Розгляд діяльності Малоросійської Колегії. Запоріжжя як головне джерело, осередок вільнолюбних прагнень українського козацтва. Аналіз політичної програми російського уряду супроти України.

  реферат, добавлен 08.12.2013

 • Богдан Хмельницький як гетьман Війська Запорозького, полководець і державний діяч. Перемога у битві під Пилявцями - шлях до визвольного походу на західноукраїнські землі. Основні причини для підписання Білоцерківського мирного договору 1651 року.

  презентация, добавлен 06.06.2016

 • Визначення передумов та причин виникнення українського козацтва. Головне джерело, з якого формувалося козацтво. Заснування Запорозької Січі як організованої бойової структури. Передумови утворення Української козацької держави в 1648 р., її правова база.

  реферат, добавлен 11.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.