І. Сірко, К. Гордієнко, П. Калнишевський – отамани кошу Запорозького

Славний отаман І. Сірко та його роль в історії українського козацтва. Кость Гордієнко – "останній лицар Запоріжжя". Участь війська Запорозького в Північній війні. Життєвий шлях та діяльність останнього кошового отамана Запорозької Січі П. Калнишевського.

Подобные документы

 • Формування анархістами України селянського анархістського руху, про що замовчувала радянська і сучасна українська історіографія. Затвердження традицій боротьби запорозького козацтва за свободу, ідеали і досвід самоорганізації українського козацтва.

  статья, добавлен 06.11.2018

 • Дослідження селянського повстанського руху 1921 року в Україні. Політичне розшарування в українському селі. Діяльність Квітковського в останній період отаманування. Розгром керівних повстанських організацій. Поразка національно-визвольного руху.

  статья, добавлен 20.08.2013

 • Дослідження географічно-природного середовища запорожців і зумовлених ним умов економічного буття і стосунків у суспільстві. Аналіз природокористування, структури та методів впровадження природозахисної і природовідновної політики Коша Запорозької Сiчi.

  автореферат, добавлен 25.09.2013

 • Висвітлення в науковій літературі питання виникнення та еволюції козацтва на території України. Аналіз передумов та причин виникнення козацтва та створення Запорізької Січі. Особливості політико-соціального та військового устрою Запорізької Січі.

  реферат, добавлен 23.05.2015

 • Біографія та роль Дмитра Вишневецького в історії України, зокрема, українського козацтва. Захисту українців від гноблення татар. Історичні умови та географія виникнення Запорізької Січі, огляд декількох версій щодо місця, де розташовувалася Січ.

  реферат, добавлен 05.05.2014

 • Роль завдання курсу "Історія українського суспільства" у підготовці фахівців економічного та юридичного профілю. Утворення Київської Русі. Норманська теорія. Культура Галицько-Волинської держави. Виникнення козацтва та утворення Запорозької Січі.

  шпаргалка, добавлен 20.11.2014

 • Походження терміну "козак", що означає одинокий, схильний до розбою, завоювання. Проблема козацтва в історії України доби феодалізму. Оцінка козацтва у поглядах Грушевського. Утворення реєстрового козацького війська. Українські козаки на службі у Росії.

  реферат, добавлен 06.12.2017

 • Освіта та культурні досягнення. Українське бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво. Козацтво того часу як носій нового художнього смаку. Роль козацтва та Запорозької Січі в історії України. Утворення козацького стану та козацька демократія.

  реферат, добавлен 20.05.2015

 • Розвиток української державності, його зв'язок з іменами видатних козацьких отаманів, гетьманів, що очолювали козацькі формування. Вплив князівської верстви на розвиток війська та військової справи, розвиток і збереження інституцій і самої державності.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Дослідження походження роду Івана Мазепи та розвитку його кар’єри. Аналіз його участі у Переяславських переговорах з Москвою. Державна діяльність гетьмана України. Участь України у Північній війні та союз зі Швецією. Вивчення його відносин із Петром І.

  реферат, добавлен 26.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.