Зв'язок міжнародного права із зовнішньою політикою і дипломатією

Взаємозв'язок зовнішньої політики і права в міжнародній системі. Доктрина політичного реалізму і її прихильники. Перетворення політичних ідей в норми міжнародного права. Роль дипломатії в проблемі співвідношення зовнішньої політики і міжнародного права.

Подобные документы

 • Концепція юридично обов’язкової сили міжнародного права через періодизацію його історії. Випадки та приклади спростування обов’язковості норм міжнародного права. Пакт Бріана-Келлога 1928 р. у розумінні принципу заборони агресії, "автолімітація держави".

  статья, добавлен 14.10.2016

 • Норма міжнародного права. Класифікація міжнародно-правових норм за: змістом і місцем в системі, юридичною силою, функціями в системі. Принцип мирного вирішення спорів, співробітництва, рівноправності, самовизначення народів та суверенної рівності.

  реферат, добавлен 27.11.2014

 • Поняття та основні характеристики міжнародного публічного та комерційного арбітражу. Особливості дії загальних принципів міжнародного права в міжнародному публічному і комерційному арбітражах. Загальні і відмінні риси третейського розгляду в арбітражах.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Спеціальні норми і принципи, які безпосередньо регулюють питання міжнародного обміну інформацією. Попередження використанням ЗМІ для транскордонного поширення ідей, заборонених міжнародним співтовариством. Розвиток міжнародного інформаційного права.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2015

 • Порівняльний аналіз особливостей становлення і розвитку міжнародного права в стародавній період в різних регіонах світу. Визначення впливу міжнародно-правових підсистем різних регіонів на природу, сутність і характерні риси сучасного міжнародного права.

  автореферат, добавлен 27.08.2013

 • Специфіка розвитку української сучасної науки міжнародного права. Аналіз виникнення, становлення науки міжнародного антитерористичного права в сучасній Україні, в межах якої українськими вченими-юристами розробляється концепція антитерористичної протидії.

  статья, добавлен 06.04.2018

 • Поняття, система і принципи міжнародного митного права як системи норм і принципів, що регулюють відносини між державами та іншими суб'єктами в процесі їх співробітництва. Адміністративно-правова, управлінська сторона в сфері міжнародного спілкування.

  контрольная работа, добавлен 31.03.2016

 • Аналіз проблеми співвідношення і взаємодії норм міжнародного права (МП) та національного права держави. Нормативне закріплення МП нормативно-правових актах і практична реалізація на сучасному етапі глобалізації та інтеграції правових просторів країн.

  статья, добавлен 05.04.2018

 • Проблеми взаємодії внутрішнього і міжнародного права. Законодавство України про взаємодію внутрішньодержавного та міжнародного права. Питання про пряме застосування міжнародно-правових норм на території держави. Імплементація міжнародно-правових норм.

  лекция, добавлен 15.09.2012

 • Дослідження впливу діяльності міжнародних регіональних організацій на формування й розвиток відповідних регіональних підсистем сучасного міжнародного права. Побудова загальної схеми утворення регіональних підсистем сучасного міжнародного права.

  статья, добавлен 28.05.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.