Зв'язок міжнародного права із зовнішньою політикою і дипломатією

Взаємозв'язок зовнішньої політики і права в міжнародній системі. Доктрина політичного реалізму і її прихильники. Перетворення політичних ідей в норми міжнародного права. Роль дипломатії в проблемі співвідношення зовнішньої політики і міжнародного права.

Подобные документы

 • Ознайомлення з системами, через які реалізуються норми міжнародного права в національному праві: системою інкорпорації, трансформації, а також змішаною системою. Розгляд основних проблем співвідношення міжнародного та національного права України.

  доклад, добавлен 17.04.2014

 • Міжнародна правотворчість як активно-творча діяльність суб’єктів міжнародного права по формуванню правової норми шляхом узгодження державних інтересів. Односторонні акти держави у міжнародному правотворчому процесі. Кодифікація міжнародного права.

  контрольная работа, добавлен 19.10.2012

 • Вивчення історії створення універсальної міжнародної організації та визначення основних принципів сучасного міжнародного права, яке складає особливий правовий механізм регулювання міжнародних відносин. Особливості предмету та суб’єктів міжнародного права.

  контрольная работа, добавлен 19.08.2010

 • Роль загальних принципів права в системі міжнародного економічного права. "Стихійні" джерела права. Гнучка багаторівнева ієрархія змістовних правових формул, яка дозволяє заповнювати лакуни у відносинах, не врегульованих формальними правовими джерелами.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Загальний аналіз виникнення міжнародного права. Основні риси міжнародного права Давнього світу. Періодизація міжнародного права. Міжнародне право Давнього світу та Середньовіччя. Міжнародне право Нового часу та другої половини XX – початку ХХІ ст.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Розгляд впливу загальновизнаних принципів і норм міжнародного права на кримінальне право України. Встановлення відповідності положень законодавства України про кримінальну відповідальність основним принципам і нормам міжнародного права. Принцип свободи.

  статья, добавлен 14.08.2016

 • Поняття та значення співвідношення національного і зарубіжного (міжнародного) права. Значення проблеми співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права. Теорії міжнародного і національного права, їх особливості та основні характеристики.

  реферат, добавлен 19.10.2010

 • Поняття та види джерел міжнародного приватного права. Норми Віденської конвенції про право міждержавних договорів, юридична сила норм конституції деяких держав. Специфіка спадкових правовідносин міжнародного характеру та їх колізійне регулювання.

  контрольная работа, добавлен 30.05.2016

 • Аналіз необхідності викладання міжнародного гуманітарного права в системі військової та цивільної освіти. Аналіз положень, принципів обмеження насильства згідно приписів міжнародного гуманітарного права, норм цивілізованого ведення збройної боротьби.

  статья, добавлен 05.12.2018

 • Аналіз уявлень П.Є. Казанського про природу, джерела міжнародного права. Вивчення поглядів П.Є. Казанського на міжнародне право. Аналіз співвідношення міжнародного права з внутрішньодержавним правом. Вивчення ідеї міжнародної правосуб’єктності людства.

  статья, добавлен 26.06.2020

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.