Жанр духовної пісні в творчості композитора Максима Копка

Висвітлення особливостей термінології, мови, характерних рис, притаманних духовним пісням, та їх призначення. Визначення ролі композитора М. Копки у розвитку української духовної пісні кінця ХІХ - початку ХХ століття. Аналіз духовних пісень композитора.

Подобные документы

 • Характеристика хорової духовної творчості В. Степурка у виконавській практиці різних хорових колективів. Стислий жанровий аналіз хорових творів композитора. Особливості виконання в концертній світській діяльності творів релігійної тематики і жанрів.

  статья, добавлен 05.10.2018

 • Сонатна спадщина Метнера, аналіз книги "Муза і мода", спостереження, висловлені музикантом, авторська філософія музики. Особливості інтелектуального середовища, в якому формувалася творча позиція митця. Алгоритм художнього процесу композитора.

  автореферат, добавлен 25.07.2014

 • Вивчення української духовної пісні західноєвропейського походження (XVII-ХХ ст.). Визначення функціональних відмінностей духовнопісенного репертуару на різних етапах його розвитку. Музичний матеріал, пов’язаний із рецепцією європейської пісенності.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Дослідження особистості композитора, його творчої спадщини в рефлексіях культури. Аналіз виконання хорових творів А. Веделя в різних країнах протягом XX ст. Внесок української діаспори у вшануванні пам’яті композитора, популяризацію його хорової спадщини.

  статья, добавлен 12.10.2018

 • Жизненный путь и творческая деятельность Иоганна Себастьяна Баха - немецкого композитора и органиста. Работа композитора в традиционных для того времени "свободных" жанрах (прелюдия, фантазия, токката) и в более строгих формах - хоральной прелюдии и фуги.

  реферат, добавлен 08.02.2011

 • Значення вокальної лірики та фортепіанної музики Шумана. Творчі досягнення Роберта Шумана. Вокальні твори Шумана: "Вечірня зоря", "Марш", "Весняна пісня", "Совенятко". Знайомство з деякими вокальними творами із альбому "Пісні для юнацтва". Розвиток слуху.

  лекция, добавлен 04.02.2012

 • Характеристика та особливості видавничої діяльності Кирила Стеценка у Дніпровському Союзі Споживчих Союзів України. Визначення внеску композитора у справу створення, розповсюдження, популяризації української музики за часів його роботи у "Дніпросоюзі".

  статья, добавлен 14.09.2016

 • Історія дитинства видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Художнє формування, значення глибокого вивчення "Добре темперованого клавіру" Й.С. Баха для творчості. Характерна поліфонія в музиці композитора. Погіршення слуху, загасання слави.

  презентация, добавлен 23.10.2013

 • Аналіз ключових тенденцій та напрямків розвитку жанрів опери в Італії початку ХХ століття. Досягнення в оперному жанрі провідних композиторів початку ХХ ст. Специфіка опери на основі аналізу ролі оперного жанру в творчості італійських композиторів.

  статья, добавлен 07.04.2018

 • Грани творческого самоощущения уральского композитора Владимира Кобекина. Специфика творческого метода и музыкального языка композитора. Восприятие Кобекиным музыкального модуса как явления, за которым стоит внемузыкальная и внеземная реальность.

  статья, добавлен 27.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.