Жанр духовної пісні в творчості композитора Максима Копка

Висвітлення особливостей термінології, мови, характерних рис, притаманних духовним пісням, та їх призначення. Визначення ролі композитора М. Копки у розвитку української духовної пісні кінця ХІХ - початку ХХ століття. Аналіз духовних пісень композитора.

Подобные документы

 • Значення вокальної лірики та фортепіанної музики Шумана. Творчі досягнення Роберта Шумана. Вокальні твори Шумана: "Вечірня зоря", "Марш", "Весняна пісня", "Совенятко". Знайомство з деякими вокальними творами із альбому "Пісні для юнацтва". Розвиток слуху.

  лекция, добавлен 04.02.2012

 • Жизненный путь и творческая деятельность Иоганна Себастьяна Баха - немецкого композитора и органиста. Работа композитора в традиционных для того времени "свободных" жанрах (прелюдия, фантазия, токката) и в более строгих формах - хоральной прелюдии и фуги.

  реферат, добавлен 08.02.2011

 • Характеристика та особливості видавничої діяльності Кирила Стеценка у Дніпровському Союзі Споживчих Союзів України. Визначення внеску композитора у справу створення, розповсюдження, популяризації української музики за часів його роботи у "Дніпросоюзі".

  статья, добавлен 14.09.2016

 • Аналіз ключових тенденцій та напрямків розвитку жанрів опери в Італії початку ХХ століття. Досягнення в оперному жанрі провідних композиторів початку ХХ ст. Специфіка опери на основі аналізу ролі оперного жанру в творчості італійських композиторів.

  статья, добавлен 07.04.2018

 • Історія дитинства видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Художнє формування, значення глибокого вивчення "Добре темперованого клавіру" Й.С. Баха для творчості. Характерна поліфонія в музиці композитора. Погіршення слуху, загасання слави.

  презентация, добавлен 23.10.2013

 • Вивчення творчої спадщини В. Костенка. Аналіз архівних документів, складання нотографії і бібліографії творів митця. Визначення внеску композитора в українську музичну культуру, його місця та ролі в історії української музики першої половини ХХ століття.

  автореферат, добавлен 29.07.2015

 • Дослідження процесу формування феномену української естрадної пісні, як жанру, в якому відобразилися найхарактерніші риси національних музичних традицій. Визначення особливостей ліризації масової пісні громадянського спрямування у моральному відношенні.

  статья, добавлен 15.10.2015

 • Грани творческого самоощущения уральского композитора Владимира Кобекина. Специфика творческого метода и музыкального языка композитора. Восприятие Кобекиным музыкального модуса как явления, за которым стоит внемузыкальная и внеземная реальность.

  статья, добавлен 27.06.2013

 • Введення до мистецтвознавчого обігу матеріалів архівних фондів видатного українського музичного критика та композитора кінця ХІХ - початку ХХ століття Миколи Шиповича. Дослідження музично-критичної діяльності та жанрової різноманітності Миколи Шиповича.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Характеристика творчої діяльності та хорової спадщини відомого західноукраїнського композитора, музиканта-педагога, поета, драматурга, священика С. Воробкевича, засновника професійної музики на Буковині. Хорові твори композитора на слова Т. Шевченка.

  статья, добавлен 28.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.