Жанр духовної пісні в творчості композитора Максима Копка

Висвітлення особливостей термінології, мови, характерних рис, притаманних духовним пісням, та їх призначення. Визначення ролі композитора М. Копки у розвитку української духовної пісні кінця ХІХ - початку ХХ століття. Аналіз духовних пісень композитора.

Подобные документы

 • Специфічні ознаки функціонування на стильовому рівні старовинних жанрових моделей духовної музики в інструментальній творчості композитора. Характеристика особливостей роботи композитора з інтонаційним матеріалом старовинних духовних піснеспівів.

  статья, добавлен 13.05.2018

 • Розгляд проблеми особистості композитора в історії української музичної культури ХХ століття. Аналіз історико-культурологічних чинників розвитку української композиторської творчості, на прикладах таких митців як К. Стеценко, М. Леонтович, С. Людкевич.

  автореферат, добавлен 27.08.2014

 • Аналіз літературного тексту - обробки української народної пісні "Вийди, вийди, Іванку". Загальні відомості про творчу спадщину композитора В. Уманця. Музико-теоретична оцінка твору: жанру, фактури, гармонії, темпу. Вокальний та виконавський аналіз пісні.

  контрольная работа, добавлен 11.02.2012

 • "Акласична" природа світосприйняття композитора, смисловий зв’язок трагічних колискових Мусоргського з фольклорними "колисковими на смерть" та плачами, специфіка інтонаційних та драматургічних прийомів роботи композитора з жанром колискової пісні.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Розкриття особливостей художньо-стильового застосування українського музичного фольклору у творчості Ю. Мейтуса, зокрема проникнення композитора в специфічні риси пісенних образів, інтонаційно-ладових і гармонічних тонкощів української народної пісні.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Оперна спадщина композитора В. Губаренка. Особливості розвитку оперного жанру в Україні. Етапи творчості композитора як характерні прояви української культурної свідомості періоду 60-90-х років ХХ ст. Дослідження драматургічної ролі оркестру в опері.

  статья, добавлен 04.12.2018

 • Літературний аналіз вірша Т.Г. Шевченка "Думка", його ідея та сюжет. Біографія та творчість поета Т.Г. Шевченка і композитора В.Г. Захарченка. Вокально-хоровий та виконавський аналіз пісні. План художнього виконання. Визначення основних труднощів твору.

  курсовая работа, добавлен 12.02.2015

 • Аналіз багатогранної діяльності українського композитора кінця ХІХ початку ХХ століття Сергія Дрімцова в контексті романтизму. Твори композитора розглядаються в контексті трансформації західноєвропейського романтизму в українському музичному мистецтві.

  статья, добавлен 07.04.2018

 • Дослідження ряду хорових духовних концертів С. Дегтяревського - видатного українського й російського композитора другої половини XVIII - початку XIX ст. Аналіз образного змісту, композиційних і стильових особливостей дев’яти хорових циклів композитора.

  статья, добавлен 07.04.2018

 • Аналіз розвитку естрадної пісні у творчості композиторів 50-60-х років ХХ століття. Дослідження погляду на авторську пісню як компонент контркультури. Альтернативний характер пісенного руху в Радянському Союзі. Розвиток самодіяльної пісні в Україні.

  статья, добавлен 03.03.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.