"Від малого магаґоні" до великої театральної сцени: про взаємозв'язок малих та великих драматичних форм у творчості Бертольта Брехта

Історія виникнення та постановки відомої опери німецьких драматургів та театральних діячів К. Вейля та Б. Брехта. Визнання "Розквіту та падіння міста Магаґоні" фахівцями та її успіх у публіки на музичному фестивалі. Проблеми малих драматичних форм.

Подобные документы

 • Рассмотрение разных театров. Особенности политического театра в интервью различных людей. Отличительные черты эпического театра Брехта. Характеристика театра Ю. Любимова, Театра Угнетенных А. Боаля, документального театра. Проект будущего спектакля.

  курсовая работа, добавлен 22.01.2016

 • Концепции постдраматизма в теории Х.-Т. Лемана. Анализ наследия "антидраматических" тенденций в постдраматическом театре, его оппозиционность не только традициям драматического, но и натуралистического театра. "Ре-театрализация" на европейской сцене.

  статья, добавлен 28.11.2018

 • Реалізація положень концепції "епічного театру" у драматургії. Суть сценічних версій п’єси-пародії в театрі європейському, російському та українському ХХ-ХХІ столітті з метою доведення її високого ідейно-художнього потенціалу, що зберігся до сьогодні.

  статья, добавлен 04.11.2018

 • Початок українського театрального мистецтва у веснянках, купальских та обжинкових піснях, у колядках, щедрівках, обрядах. Поява українських драматичних творів І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка. Товариство корифеїв під керівництвом Кропивницького.

  презентация, добавлен 05.03.2015

 • Разнообразие родоплеменного состава населения Казахстана. Рассмотрение особенностей народной философии, фольклора и разных форм песенно-музыкального творчества. Проблемы лингвистики и лексики казахского языка. Самобытность форм культурного бытия казахов.

  статья, добавлен 16.01.2018

 • Висвітлення особливостей рецепції принципів європейського психологічного театру в сценічному мистецтві Китаю на основі аналіз досвіду театральних діячів, запрошених в китайські театри. Особливості роботи режисерів над виставою в китайському театрі.

  статья, добавлен 12.10.2018

 • Поліфункціональні й синтетичні мистецькі жанри - мюзикл і рок-опера як пріоритети сучасного театру. Актуальність питання виховання публіки нового типу, яка сформувалася за останні роки. Вплив на глядача мюзиклу і рок-опери засобами своєї художньої мови.

  статья, добавлен 21.04.2018

 • Комплексне дослідження музичного мистецтва як важливого драматургічного принципу епічного театру з виділенням брехтівської вимоги самостійності музики, слова й візуального образу, важливості жестикуляційної музики як засадничих у сучасному театрі.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Історичні етапи розвитку російського театру. Прищеплювання смаку до драматичної творчості за допомогою ігрищ. Обряди та ігри, ритуальні дії - джерело російського театрального мистецтва. Ігрища народних лицедіїв – скоморохів. Виникнення придворного театру.

  реферат, добавлен 19.03.2012

 • Види театру за Бертольдом Брехтом. Загальна характеристика теорії епічного театру. Художнє втілення основних положень епічного театру в п'єсі "Матінка Кураж та її діти". Значення епічного театру Брехта для подальшого розвитку світової драматургії.

  контрольная работа, добавлен 30.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.