"Від малого магаґоні" до великої театральної сцени: про взаємозв'язок малих та великих драматичних форм у творчості Бертольта Брехта

Історія виникнення та постановки відомої опери німецьких драматургів та театральних діячів К. Вейля та Б. Брехта. Визнання "Розквіту та падіння міста Магаґоні" фахівцями та її успіх у публіки на музичному фестивалі. Проблеми малих драматичних форм.

Подобные документы

 • Визначення характеру і спрямованості театрально-практичної діяльності Г.М. Хоткевича. Відтворення історії діяльності театральних колективів, організованих Г.М. Хоткевичем. Відтворення й уточнення обставин і часу створення драматичних творів митця.

  автореферат, добавлен 15.07.2014

 • Проявлення тенденції поєднання реалістично-ілюстративних та умовно-метафоричних елементів у межах єдиного сценографічного рішення. Приклади вистав великої сцени Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки. Трактування декорацій.

  статья, добавлен 06.04.2018

 • Аналіз художньої специфіки іронічно забарвленого образу блазня Брехтоля у п’єсі Ежена Йонеско "Спрага та голод", прототипом якого став німецький драматург Бертольт Брехт. Виявлення спадкоємності театральних систем упроваджених Е. Йонеско та Б.Брехтом.

  статья, добавлен 12.05.2013

 • Особливість постановки на театральній сцені опери Д. Шостаковича "Катерина Ізмайлова", що становить складну етичну проблему, яку важко осягнути раціонально. Психологічне дослідження проблеми "злочину і покарання". Розгляд рідкісного морального конфлікту.

  статья, добавлен 22.04.2018

 • Успіх, що конвертується в гроші, - ідол сучасності. Підміна творчості успіхом як онтологічна риса людського життя. Установка на успіх у світлі феномену творчості й інновації як її оберненої форми. Сакралізація успіху з часів зародження капіталізму.

  статья, добавлен 02.02.2019

 • Розкриття значення українського танцю в умовах сьогодення, як невід’ємної складової культури українського народу. Виявлення спорідненості українського хореографічного мистецтва з іншими видами мистецтва та впливу на створення театральних видовищ.

  статья, добавлен 24.05.2020

 • Особливості становлення художніх принципів театру імені І. Франка. Дослідження впливу творчості франківців на еволюцію театральної культури в Україні. Пошук нових сценічних форм, розвиток стилістики авангарду. Аналіз взаємозв’язку традицій та новаторства.

  автореферат, добавлен 05.08.2014

 • Особливості трансформації малих форм розмовної сценічної естради під впливом телебачення. Процеси взаємодії телебачення та естради, аналіз жанрових особливостей. Перші вдалі спроби екранізації форм розмовної естради. Приклади телевізійних концертів.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Кроки становлення національного театру. Характеристика засновників сцени корифеїв. Діяльність акторки Марії Заньковецької та внесення її вкладу до театральної діяльності. Аналіз постановки українською мовою "Ревізора" Гоголя. Музичне оформлення вистави.

  презентация, добавлен 28.05.2016

 • История труппы Немецкого музыкального театра. Феномен рецепции немецких пьес. Вклад Б. Брехта в развитие немецкого репертуара на российской сцене. Ф. Шиллер и постановки его произведений. Положение немецкого репертуара в современных театрах Петербурга.

  курсовая работа, добавлен 01.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.