З історії утворення Канади

Перші поселенці в землях Канади. Дослідження узбережжя Канади Д. да Веррацано. Перша постійна колонія на канадській землі. Особливості суперництва між Англією і Францією у 1670 рр. Початок війни за незалежність. Співдружність між Канадою і Великобратнією.

Подобные документы

 • Столітня війна (1337-1453) між Англією і Францією як найтриваліший в історії військово-політичний конфлікт. Битва при Кресі, особливісті та політичні наслідки. Диспозиція англійської армії. Хід битви при Пуатьє. Положення французьких Капетінгів.

  реферат, добавлен 11.08.2010

 • Створення нових держав після Першої світової війни. Дослідження етапів боротьби за незалежність у Чехословаччині та Болгарії. Визначення систем державного ладу, утворення владних систем. Аналіз впливу світової кризи. Розгляд політики щодо Німеччини.

  реферат, добавлен 13.05.2017

 • Народонаселення і суспільні відносини на українських землях докиївської доби. Підсумки та уроки другої світової війни та повоєнний період. Україна в умовах проголошення та утвердження незалежності. Державотворення та прийняття Конституції України.

  лекция, добавлен 14.09.2010

 • Комплекс причин, що спонукали менонітів Півдня України до переселення. Позиції урядів Великої Британії, Канади та США у питанні імміграції, процес надання допомоги ним. Процедура поселення в Манітобі, особливості адаптаційних процесів перших років.

  автореферат, добавлен 24.09.2013

 • Загострення протирічч між великими країнами світу. Початок першої світової війни та основні битви. Українські землі – обє’кт зазіхань з боку Антанти і Троїстного союзу. Створення Легіону українських січових стрільців. Розробка та втілення плану Шліфена.

  презентация, добавлен 13.12.2014

 • Дослідження суспільно-політичного розвитку Канади у 50-80-ті рр. ХХ ст. Організаційне становлення українського комбатантського руху та його роль у суспільно-політичному житті української громади цієї країни. Життєпис окремих ветеранських організацій.

  статья, добавлен 02.02.2018

 • Дослідження основних різновидів політичної культури українського ранньомодерного суспільства крізь призму інтерпретацій вчених США та Канади. Характеристика сукупності наукових концепцій, у яких відображено примордіалістські уявлення походження націй.

  статья, добавлен 07.05.2019

 • Кардинальні зрушення у розвитку економіки країн Західної Європи та США. Економічні причини та наслідки Нідерландської та Англійської революцій. Особливості ґенези індустріального суспільства у Франції. Передумови і наслідки війни колоній за незалежність.

  контрольная работа, добавлен 01.04.2010

 • Початок формування людської цивілізації на території України. Дослідження Трипільської культури. Характеристика державного устрою Скіфії та Боспорського царства. Перші слов’янські держави. Антське царство. Античні міста-держави Північного Причорномор'я.

  контрольная работа, добавлен 14.04.2014

 • Історія появи іноземних переселенців на землях села Великий Хутір Золотоніської сотні Переяславського полку в другій половині XVIII століття. Особливості переселенської політики царської адміністрації та її наслідки для окремого населеного пункту.

  статья, добавлен 20.07.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.