Ж.-П. Сартр - теоретик екзистенціалізму у літературі

Дослідження життєвого шляху Жан Поля Сартра. Проблема індивідуальної свідомості як головна домінанта творчості французького письменника. Використання ідей екзистенціалізму у своїх романах, оповіданнях і п’єсах. Характеристика творчої спадщини письменника.

Подобные документы

 • Світоглядні засади драматичної спадщини Франца Грільпарцера. Філософсько-естетичні погляди письменника щодо природи та функції міфу в літературі та культурі. Риси і прийоми міфопоетики, специфіка авторської міфотворчості у творах Ф. Грільпарцера.

  автореферат, добавлен 29.07.2015

 • Біографічні дані та творчість французько-єврейського письменника Вербера. Вплив літературної творчості К. Діка на формування світогляду Вербера. Головні твори та особливості творчого процесу письменника. Сюжети давньогрецьких міфів у трилогії "Ми, боги".

  реферат, добавлен 23.05.2016

 • Почуття кохання для Ф. Стендаля його жанр і стиль психолога-аналітика у романі "Арманс". Романтичні та реалістичні тенденції романістики письменника. Роман "Пармський монастир" як яскравий приклад творчої самобутності й майстерності письменника-реаліста.

  статья, добавлен 24.05.2017

 • Еволюція творчості Д. Лоуренса, як художника-модерніста, вплив на нього естетики і поетики російських письменників-реалістів другої половини ХІХ століття. Дослідження розвитку романної творчості письменника у створенні англійського психологічного роману.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Дослідження гендерних стереотипів у художній літературі першої половини ХХ ст. у Великій Британії. Аналіз жіночих образів у новелах відомого англійського письменника Вільяма Сомерсета Моема. Дев’ять новел письменника різних років як матеріал дослідження.

  статья, добавлен 11.05.2018

 • Аналіз впливу творчості Борхеса на художню практику відомого італійського письменника-постмодерніста Еко. Ознайомлення із текстом, сюжетом, образами головних героїв роману з метою виявлення авторських рецепцій відомих творів аргентинського письменника.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Літературознавче дослідження романтичної творчості М. Устияновича. Комплексне дослідження світоглядно-естетичної позиції українського письменника і громадського діяча. Характеристика поетичної, прозової, і ідейно-естетичної художньої спадщини митця.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Біографія японського письменника Ясунарі Кавабата. Перший літературний досвід, огляд його творчості. Успіх і отримання Нобелевської премії по літературі "за письменницьку майстерність, яка передає суть японської свідомості". Причини самогубства Кавабата.

  реферат, добавлен 10.09.2013

 • Типологічна спорідненість поетики творів В. Шевчука з поетикою "химерного" роману. Вплив положень екзистенціалізму на проблематику прози письменника. Комплексний літературознавчий аналіз прозового доробку В. Шевчука. Основні риси новаторства його прози.

  автореферат, добавлен 21.11.2013

 • Етапи становлення творчого шляху М.С. Жукової. Визначення основних мотивів і сюжетів творчої спадщини авторки. Порівняння творчості М. Жукової та О. Ган у наукових дослідження академіка О. Білецького. Типи композиційних творів у творчості М. Жукової.

  статья, добавлен 14.09.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.