Ж.-П. Сартр - теоретик екзистенціалізму у літературі

Дослідження життєвого шляху Жан Поля Сартра. Проблема індивідуальної свідомості як головна домінанта творчості французького письменника. Використання ідей екзистенціалізму у своїх романах, оповіданнях і п’єсах. Характеристика творчої спадщини письменника.

Подобные документы

 • Кобо Абе як один із найталановитіших письменників Японії XX століття. Філософський погляд на сучасні проблеми, уміння вирізняти найголовніше, найсуттєвіше, проникати в саму сутність речей у творчості письменника. Образи-символи у романах та оповіданнях.

  лекция, добавлен 09.07.2017

 • Визначення та характеристика специфіки рецепції творчості польського письменника С. Пшибишевського Іваном Франком. Дослідження та аналіз творчості епатажного польського письменника Пшибишевського, яка є відомою в українському літературознавстві.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Характеристика безпосередніх і опосередкованих зв’язків зарубіжних письменників з містом Білою Церквою, що на Київщині. Зв'язок і вплив творчої діяльності письменників Шолом-Алейхема, К. Паустовського, французького письменника О. де Бальзака та ін.

  статья, добавлен 16.09.2017

 • Своєрідність духовного складу великого російсько-українського письменника. Пластично-споглядальне відношення до дійсності в світосприйнятті М.В. Гоголя. Образ "життя" як метафізичної реальності. Головні напрями становлення М.В. Гоголя як письменника.

  статья, добавлен 06.09.2013

 • Розгляд життєвого і творчого шляху Марко Вовчок - української письменниці революційно-демократичного напрямку. Найвищого мистецького рівня вона досягає у зображенні трагічної долі жінки-кріпачки. Переклади творів французького письменника Жюля Верна.

  реферат, добавлен 07.03.2011

 • Дослідження життя та творчого шляху М.А. Булгакова. Виявлення відношення автора до рідного міста. Характеристика київських мотивів у творах "Біла гвардія" та "Майстер і Маргарита". Місце будинку №13, що на Андріївському узвозі, у творчості письменника.

  курсовая работа, добавлен 22.06.2015

 • Дитинство майбутнього письменника. Короткий біографічний нарис життя та творчості українського письменника М.В. Гоголя. Аналіз психологічної глибини та естетичної неповторності гоголівських творів. Характеристика гуманістичного пафосу письменника.

  доклад, добавлен 12.02.2011

 • Рівень вивчення проблеми у вітчизняній, зарубіжній компаративістиці. Основні принципи творчої рецепції Ґете в перекладах його творів на російську мову. Характеристика специфіки сприйняття спадщини письменника в літературній критиці російських символістів.

  автореферат, добавлен 28.09.2015

 • Життєвий і творчий шлях письменника Жана де Лафонтена, його перші літературні спроби. Внесок Ж. де Лафонтена у розвиток жанру байки. Образи тварин та їхня трансформація у байках французького поета. Вплив творів письменника на світову літературу.

  реферат, добавлен 06.06.2015

 • Сутність питання буття. Ім'я Толстого у світовій літературі. Сила емоційного й інтелектуального впливу, пошуки нетрадиційних відповідей на одвічні запитання у творах письменника. Етапи життєвого і творчого шляху митця. Творчість пізнього Толстого.

  доклад, добавлен 24.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.