Адукацыя беларускай дзяржавы

Адукацыя Беларускай ССР. Гаспадарчае і культурнае будаўніцтва. Польска-савецкая вайна ў лёсе Беларусі. Аднаўленне беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці ў гады вялікай разрухі. Пастанова аб нацыяналізацыі фабрыкаў, заводаў, прамысловых прадпрыемстваў.

Подобные документы

 • Культура Беларусі, развіццё у складзе расійскай імперыі. Адмена прыгоннага права, іншыя буржуазныя рэформы. Грамадска-палітычны рух, станаўленне беларускай нацыі: заканамернасці і асаблівасці. Рэвалюцыя, Нашаніўскі перыяд беларускага нацыянальнага руху.

  реферат, добавлен 25.01.2016

 • Характарыстыка асноўных напрамкаў і наступстваў палітыкі нацыстаў у адносінах да дзяцей, месца дзіцячага супраціву ў народнай антыфашысцкай барацьбе. Становішча дзяцей на акупіраванай тэрыторыі Беларусі. Гісторыя Беларусі ў перыяд германскай акупацыі.

  автореферат, добавлен 19.08.2018

 • Характарыстыка ўтрымання дзяржаўнай палітыкі ў галіне вышэйшай школы БССР па стварэнні сістэмы філалагічнай адукацыі, накіраванай на падрыхтоўку высокакваліфікаваных кадраў-філолагаў для забеспячэння патрэбаў ўсёй сістэмы адукацыі і навукі Беларусі.

  автореферат, добавлен 19.08.2018

 • Вызначэнне галоўных кірункаў, зместу і асаблівасцей развіцця філалагічнай адукацыі і прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў-філолагаў у сістэме вышэйшай школы Беларусі ў 1944–1961 гг. Працэс рэфармацыйных змен у развіцці вышэйшай філалагічнай адукацыі.

  автореферат, добавлен 18.08.2018

 • Характарыстыка стаўлення насельніцтва беларускіх губерняў да вайны. Аналіз становішча гарадскога насельніцтва неакупіраванай тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны. Уплыў мабілізацыі на сацыяльна-эканамічнае становішча беларускіх губерняў.

  автореферат, добавлен 19.08.2018

 • Перыяд манархіі у Беларусі. Сацыяльна-эканамічнае развіццё у пачатку XX ст. Першая сусветная вайна. Становішча на усходняй прыфрантавой і заходняй акупаванай тэрыторыі. Разгляд паняццяу: адруб, земства , таццянінскі камітэт, анэксіі, кантрыбуцыі.

  контрольная работа, добавлен 28.12.2013

 • Прычыны і перадумовы Першай сусветнай вайны. Увядзенне ваеннага становішча на Беларусі. Паражэнне рускай арміі ў кампаніі 1915 г. Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі. Эвакуацыя і массавае бежанства. Беларускі нацыянальны рух на акупаванай тэрыторыі.

  реферат, добавлен 11.05.2013

 • Прычыны і Першай сусветнай вайны. Уступленне немецкіх войскаў і ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі. Ваенныя аперацыі расійскай арміі 1916 года. Беларускія бежанцы. Акупацыйны рэжым на тэрыторыі Заходняй Беларусі. Становішча на незахопленай тэрыторыі.

  реферат, добавлен 14.03.2012

 • Азнаямленне з перадумовамі пачатку вайны і ўваходу нямецкіх войск. Вызначэнне памылак савецкай улады ў прэдваенны перыяд. Аналіз гераізму беларускага насельніцтва ў супрацяўленні нямецкім акупантам. Даследаванне пералому у ваенна-палітычных абставінах.

  реферат, добавлен 21.12.2014

 • Алесь Канстанцінавіч Краўцэвіч, канцэпцыя ўтварэння Літоўскай дзяржавы. Вынік міжпляменных сувязяў паміж балтамі і славянамі. Балцкая канцэпцыя ўтварэння Літоўскай дзяржавы. Пагроза з боку Залатой Арды і Тэўтонскага ордэна. Цэнтр дзяржаўнасці Літвы.

  реферат, добавлен 09.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.