Адукацыя беларускай дзяржавы

Адукацыя Беларускай ССР. Гаспадарчае і культурнае будаўніцтва. Польска-савецкая вайна ў лёсе Беларусі. Аднаўленне беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці ў гады вялікай разрухі. Пастанова аб нацыяналізацыі фабрыкаў, заводаў, прамысловых прадпрыемстваў.

Подобные документы

 • Развiццё вышэйшай i сярэдняй адукацыi у Беларусі. Перабудова сістэмы прафесійна-тэхнічнай адукацыі. Актывізацыя культурнага і літаратурнага жыцця, развіццё драматургii, музычнай культуры, манументальнага мастацтва. Поспехi беларускай навукi i тэхнiкi.

  реферат, добавлен 09.01.2011

 • Палiтыка польскiх улад у сферы адукацыi i культуры. Эканамічнае, палітычнае становішча Зоходняй Беларусі. Нацыянальны прыгнёт. Арганiзацыйнае станаўленне, роль ў грамадска-палітычным жыцці Заходняй Беларусі Таварыства беларускай школы, створанай ў 1921 г.

  реферат, добавлен 29.03.2012

 • Народная (сялянская) культура і старабеларуская пісьмова-культурная традыцыя - асноўныя крыніцы адраджэння беларускай культуры ў першай палове XIX. Асвета, навука, архітэктура і жывапіс. Культурныя цэнтры Беларусі. Этапы фарміравання беларускай нацыі.

  реферат, добавлен 25.01.2011

 • Гісторыя Беларусі ў другой палове XIX стагоддзя. Паўстанне 1863 г. пад кіраўніцтвам К. Каліноўскага. Утварэнне Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. БССР у гады сусветнай вайны. Падатковая сістэма акупантаў. Разгортванне партызанскага руху.

  лекция, добавлен 26.04.2015

 • Шлях да індустрыялізацыі Беларусі. Ідэалогія фарміравання індустрыялізацыі. Асаблівасці індустрыялізацыі на Беларусі. Прамысловае будаўніцтва на Беларусі ў 1-3 пяцігодках. Тэхнічны прарыў 30-х. гг. Палітыка калектывізацыі на беларускай вёсцы.

  контрольная работа, добавлен 16.02.2014

 • Адукацыя і навуковае беларусазнаўства, кніжнай і перыядычным друку. Выяўленчае мастацтва, архітэктура. Працэс фарміравання беларускай нацыі і матэрыяльнай і духоўнай культуры насельніцтва. Капіталістычнае развіццё краіны пасля адмены прыгоннага права.

  реферат, добавлен 08.10.2014

 • Асноўныя палажэнні секцый Першага Усебеларускага з'езда: сучаснае палітычнае становішча і лёс Беларусі, унутранае становішча. Першая Устаўная грамата, яе падпісанне і далейшае значэнне. Складанне Другі граматы і яе наступствы. Парадак абвяшчэнне БНР.

  реферат, добавлен 25.01.2013

 • Рамёствы і промыслы як важнейшы аспект народнай культуры і вытворчай дзейнасці беларусаў. Гісторыя вытворчасці беларускай цэглы. Шырокае замкавае будаўніцтва у пачатку XVI стагоддзя на тэрыторыі Беларусі. Магілёўская цэгла другой паловы XVII стагоддзя.

  реферат, добавлен 13.05.2017

 • М.В. Доўнар-Запольскі – выдатны прадстаўнік беларускай гістарыяграфіі канца 19–пачатку 20 ст. Выданні, забароненны ў Расійскай імперыі. Ўплыў А.В. Ельскі на фарміраванне поглядаў М. Доўнар-Запольскага як даследчыка беларускай народнай культуры і побыту.

  контрольная работа, добавлен 17.01.2014

 • Народнасць як форма моўнай, тэрытарыяльнай і эканамічнай супольнасці людзей, етапи фарміравання беларускай народнасці за існаванне Вялікага княства Літоўскага. Матэрыяльная і духоўная культура. Развіццё старабеларускай мовы, літаратуры, летапісання.

  реферат, добавлен 28.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.