Щастя і відношення людської особи до добра

Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

Подобные документы

 • Філософський аналіз відношення суспільства до смерті, як до одного з фундаментальних проявів людського буття. Розгляд наслідків формування системи некроконтролю. Обґрунтування впливу смерті на об'єктивний і суб'єктивний прояви людської дійсності.

  автореферат, добавлен 06.11.2013

 • "Сродна праця" як одна з найважливіших категорій в системі філософських і соціологічних поглядів Г. Сковороди в розумінні людини, її діяльності та сенсу життя. Характеристика зв’язку вчення видатного українського філософа з ідеями діячів Реформації.

  курсовая работа, добавлен 19.07.2017

 • Ідеї гуманізму як культурний протест проти панування релігії. Критика середньовічного способу життя й мислення. Активність людської особистості, перетворення її установок стосовно самої себе й оточуючого світу. Проблема людських почуттів і взаємин.

  статья, добавлен 04.02.2019

 • Інноваційний розвиток - механізм перетворень, що створює передумови для соціокультурних змін різного масштабу і є важливим елементом суспільної системи. Творчість - процес людської діяльності, який реалізує якісно нові матеріальні і духовні цінності.

  статья, добавлен 24.06.2017

 • Дослідження сутності та особливостей формування моральних цінностей. Обґрунтування форм морально-ціннісного відношення до природи. Аналіз умов та характеристика засобів легітимації у бутті сучасної людини як рівня родового та видового виживання.

  автореферат, добавлен 27.09.2013

 • Історичний екскурс у розв’язання проблем людини, сутність антропологізації та її значення для історичного пізнання. Характеристика розвитку філософського знання, системне вивчення й обґрунтування сутності людського буття та людської індивідуальності.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Аналіз глобалізаційних умов як новітнього середовища, що якісно змінює розгортання процесів маргіналізації і формування станів перехідності. Наслідки розповсюдження філософії споживацтва в свідомості людини як мети, міри щастя та категорії якості життя.

  статья, добавлен 31.05.2017

 • Тлумачення філософського змісту мандрівки. Розуміння цивілізаційного феномену туризму як об’єкту пізнання. Сутність теорії людської діяльності як форми самореалізації особистості шляхом подорожі. Оформлення концепції знання про мандрівки у XIX-XX ст.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Глобалізаційні умови як новітнє середовище, що змінює розгортання процесів маргіналізації і формування станів перехідності. Споживання речей в якості мети, сенсу та міри щастя як категорії якості життя – наслідок розповсюдження філософії споживацтва.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Характеристика вчення про людину, про самопізнання як єдиний шлях до Бога і до щастя. Аналіз вчення Г.С. Сковороди про три світи, які складають все існуюче. "Філософія серця" як осередок духовного життя людини та головний інструмент самопізнання.

  презентация, добавлен 17.12.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.