Щастя і відношення людської особи до добра

Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

Подобные документы

 • Філософсько-антропологічний аналіз видовища в телевізійному просторі. Аналіз буттєвого аспекту візуального сприйняття на основі феноменологічного підходу до осмислення часу як основного виміру людської екзистенції, розробленого філософами минулого.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Григорій Савич Сковорода як один із найвидатніших представників філософії Нового часу. Розгляд вчення про щастя. Теорія про мікрокосм (людина), макрокосм (Всесвіт) та світ символів. Дослідження сенсу людського існування. Подвиг самопізнання та свободи.

  эссе, добавлен 23.04.2020

 • Розумний баланс біологічної, соціальної та духовної сутності як надзвичайно важливий для гармонійної побудови життя кожної людини. Специфічні особливості щодо визначення мети людської діяльності однією з філософських картин світу - космоцентризмом.

  статья, добавлен 11.03.2016

 • Проблеми моралі та права у філософії Гегеля. Внутрішнє визначення особи щодо вчинку. Умисел і вина у філософії мислителя. Визначення мотиву діяння. Добро і совість як категорії моралі. Протиставлення добра і зла. Абсолютизація суб’єктивної волі.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Дослідження особливостей утопічної думки, її зв’язок з потребами існування людини та діяльності людської свідомості. Уявлення про належне та бажане. Утопічний реалізм Е. Гідденса, принцип відповідальності Г. Йонаса, реалістична утопія Ю. Габермаса.

  статья, добавлен 25.02.2016

 • Філософський аналіз відношення суспільства до смерті, як до одного з фундаментальних проявів людського буття. Розгляд наслідків формування системи некроконтролю. Обґрунтування впливу смерті на об'єктивний і суб'єктивний прояви людської дійсності.

  автореферат, добавлен 06.11.2013

 • "Сродна праця" як одна з найважливіших категорій в системі філософських і соціологічних поглядів Г. Сковороди в розумінні людини, її діяльності та сенсу життя. Характеристика зв’язку вчення видатного українського філософа з ідеями діячів Реформації.

  курсовая работа, добавлен 19.07.2017

 • Ідеї гуманізму як культурний протест проти панування релігії. Критика середньовічного способу життя й мислення. Активність людської особистості, перетворення її установок стосовно самої себе й оточуючого світу. Проблема людських почуттів і взаємин.

  статья, добавлен 04.02.2019

 • Інноваційний розвиток - механізм перетворень, що створює передумови для соціокультурних змін різного масштабу і є важливим елементом суспільної системи. Творчість - процес людської діяльності, який реалізує якісно нові матеріальні і духовні цінності.

  статья, добавлен 24.06.2017

 • Дослідження явища творчості в історичній ретроспективі. Роль цієї якості у структурі людської діяльності. Розуміння сутності людини, розкриття її творчих потенцій, синтезу різних форм діяльності. Розробка вирішення проблем форм творчого синтезу.

  статья, добавлен 23.05.2020

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.