Щастя і відношення людської особи до добра

Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

Подобные документы

 • Аналіз соціальних та психологічних чинників, зумовлюючих агресивні вияви людської поведінки. Розгляд поняття "агресія" з точки зору існуючих в суспільстві норм і ціннісних настанов. Дослідження проблеми агресивності людини у соціальній філософії.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Аналіз світоглядно-методологічних принципів людського існування та її призначення у системі буття. Характеристика особливостей розумності особи та її здатності до пізнання. Визначення поняття трансцендентності. Вивчення фундаментальних проблем людини.

  курсовая работа, добавлен 26.03.2015

 • Орієнтація особи в природно-соціальному оточенні. Смисл і перспективи людини в життєвому світі. Мінливість, рухливість, змінюваність світогляду особи. Світоглядна орієнтація на "агресивне соціальне порівняння", сильну особу і "соціальне самобудування".

  автореферат, добавлен 23.11.2013

 • З'ясування природи людської свідомості, визначення місця і ролі людини в світі, особливостей її взаємовідносин з навколишньою дійсністю. Вивчення сутності свідомості, її зв'язку з буттям. Характеристика ступенів і основних форм формування самосвідомості.

  контрольная работа, добавлен 06.10.2012

 • Аналіз філософських поглядів Aквiнського тa Ж. Мaрiтенa, присвячених пiзнaнню свiту та людської особистостi, дослiдженню потaємних сторiн людської душi тa розуму. Процес становлення філософської аксіоматики томізму. Проблеми католицького персоналізму.

  статья, добавлен 28.02.2017

 • Гіпотетичні імперативи людської життєдіяльності як сукупність світоглядно-регулятивних принципів суспільного розвитку в умовах сучасної техногенної цивілізації. Виокремлення світоглядних детермінант оптимізації функціонування економічної та наукової сфер.

  автореферат, добавлен 30.09.2013

 • Дослідження й аналіз сутності подкасту - зафіксованого у цифровій формі продукту людської діяльності, який виконує функцію рефлексії буття на рівні смислів, цінностей, образів. Визначення та характеристика цілісної сутності буття подкасту, як феномену.

  статья, добавлен 01.09.2018

 • Характеристика духовного здоров’я як здатності особистості до продуктивного самовизначення і життєтворчості. Розкриття потенціалу духовного здоров’я для трансформації "злоякісної" агресії у "доброякісну". Осмислення можливостей регуляції людської агресії.

  статья, добавлен 27.03.2018

 • Проаналізовано феномен людської гідності з огляду компліментарності морального та правового підходів. Виявлено дуальність феномену людської гідності, яка є підґрунтям та контентом прав людини. Виокремлено зовнішній та внутрішній аспекти феномену гідності.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Залежність і співвідношення гідності і права. Міжнародна система захисту прав людини. Причинно-наслідковий зв’язок між розумінням людської гідності в різні епохи, її місце у праві. Розгляд феномену людської гідності в історичному і філософському аспектах.

  статья, добавлен 25.08.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.