Багаторівнева інтелектуальна скрізна модель створення програмного забезпечення

Уніфікований життєвий цикл, що базується на інтерактивній моделі проектування. Створення програмного забезпечення, орієнтованого на інтелектуальну підтримку CASE-засобів. Алгоритм оцінки складності об’єктно-орієнтованих програм в складі підсистеми.

Подобные документы

 • Визначення витрат на створення телекомунікації. Етапи розвитку засобів зв’язку. Протокол, як набір правил, дотримання яких забезпечує сумісність програмного та апаратного забезпечення. Базові моделі протоколів та програмні засоби шифрування інформації.

  контрольная работа, добавлен 26.08.2014

 • Класифікація прикладного програмного забезпечення. Частини програмного забезпечення для додатків в САПР. Генерація прикладного програмного забезпечення. Бази даних САПР. Графічні стандарти. Рівні зв'язку графічних стандартів. Зв'язок через формат IGES.

  реферат, добавлен 10.01.2009

 • Структура та принципи роботи Web-додатків, огляд програм. Поява та розвиток, технології Web 2.0. Загальні відомості про Web–технології. Переваги та недоліки Ajax. Об'єктна модель документа. Створення та розробка сайтів як інформаційного ресурсу.

  контрольная работа, добавлен 23.11.2016

 • Етапи розвитку об’єктно-орієнтованого підходу у створені програмного забезпечення, його основні переваги. Розробка консольного додатку - гри "Хрестики-нулики". Функціональні і нефункціональні вимоги. Інтерфейс та принцип відображення ходу користувача.

  курсовая работа, добавлен 28.03.2014

 • Підвищення надійності багатоверсійних інформаційно-управляючих систем (ІУС) на основі використання версійної надмірності технічних засобів, програмного забезпечення. Створення інформаційної технології оцінки та забезпечення надійності мультидиверсних ІУС.

  автореферат, добавлен 25.08.2015

 • Технології і методи розробки програмного забезпечення, що надають розробнику найвищий доступний рівень абстракції і максимально сприяють якості та ефективності інженерної діяльності. Розвиток системного програмного забезпечення і компонентні системи.

  статья, добавлен 31.03.2019

 • Розробка багатофункціонального тесту для тренування людської пам’яті. Аналіз предметного середовища та засоби розробки: пам’ять, види тестів. Створення програмного проекту, інформаційне забезпечення. Алгоритмізація та кодування програмного продукту.

  дипломная работа, добавлен 11.06.2015

 • Призначення, опис, характеристики властивостей ПЗ, метрик. Первинний статистичний, кореляційний та регресійний аналіз. Методи емпіричної інженерії програмного забезпечення та алгоритми збору даних. Побудова залежності між метриками та експертною оцінкою.

  курсовая работа, добавлен 06.02.2013

 • Відмінності вільного програмного забезпечення від пропієтарного або напіввільного ПЗ. Категорії програмного забезпечення з точки зору умов їх ліцензій. Концепція "копілефт", що сформувалася як протилежність традиційному підходу до авторського права.

  статья, добавлен 13.10.2016

 • Відомі атрибути, метрики, методи та інструментальні засоби автоматизованої верифікації та сертифікації програмного забезпечення. Використання семантичних атрибутів для верифікації та експертизи програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем.

  автореферат, добавлен 29.01.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.