Багаторівнева інтелектуальна скрізна модель створення програмного забезпечення

Уніфікований життєвий цикл, що базується на інтерактивній моделі проектування. Створення програмного забезпечення, орієнтованого на інтелектуальну підтримку CASE-засобів. Алгоритм оцінки складності об’єктно-орієнтованих програм в складі підсистеми.

Подобные документы

 • Реалізація програми обліку даних про волонтерів та подій, на які вони зареєстровані, за допомогою технології Windows Forms. Можливості об’єктно-орієнтованого програмування. Створення класів, методи, властивості. Реалізація графічних елементів програми.

  курсовая работа, добавлен 14.05.2013

 • Поняття про життєвий цикл програмного забезпечення. Структура, основні стадії та стандарти життєвого циклу інформаційної системи. Типи моделей життєвого циклу даних систем, їх переваги та недоліки. Огляд основних, допоміжних та організаційних процесів.

  реферат, добавлен 10.10.2016

 • Прикладні програми для мобільних систем, які враховують особливості апаратно-програмних платформ і спеціалізованих систем на їх основі. Побудова моделі прикладних програм. Перевірка її несуперечності на області програмного каркаса операційної системи.

  автореферат, добавлен 29.08.2014

 • Концептуальна розробка алгоритмічного і програмного забезпечення функціонально-орієнтованого процесора з гнучкою архітектурою. Показ структурних схем різного рівня на основі дерева функцій і операторних моделей. Алгоритм роботи загальної структури ФОП.

  автореферат, добавлен 27.04.2014

 • Побудова математичної моделі специфікації вимог до програмного забезпечення. Визначення ступенів впливу показників специфікації в межах характеристики. Критичний вплив на програмні проекти та на успішність їх завершення. Прогнозована вартість помилки.

  статья, добавлен 28.02.2016

 • Дослідження особливостей та основних принципів створення мультимедійних дидактичних матеріалів засобами сучасного програмного забезпечення Windows Movie Maker. Імпорт файлів мультимедіа. Збереження проекту та його попередній перегляд. Монтаж кліпів.

  лабораторная работа, добавлен 01.03.2013

 • Створення діаграми прецедентів (Use Case). Побудова діаграми класів для сценарію "надати нову послугу клієнтові". Створення діаграми діяльності для бізнес процесу банківської установи. Розробка діаграми станів для класу Payment та діаграми розміщення.

  лабораторная работа, добавлен 02.01.2017

 • Особливості застосування мови програмування Паскаль, створення та обробка баз даних. Базові структури алгоритмів та їх побудова, стандартні процедури та функції для роботи з файлами, створення програмного продукту "Sesia" та особливості його застосування.

  курсовая работа, добавлен 09.06.2011

 • Об'єктно-орієнтоване програмування як новий підхід до створення програм. Знайомство з особливостями діаграм станів. Аналіз основних способів реалізації програмного блоку мовою С# в технології .NET. Загальна характеристика діаграми класу Elevator.

  контрольная работа, добавлен 07.08.2013

 • Історія та правила гри "Морський бій". Огляд існуючих аналогів онлайн-ігор. Створення програмного забезпечення з урахуванням вимог і побажань користувача. Принципи розробки користувальницького інтерфейсу. Аналіз проектування моделей елементів гри.

  курсовая работа, добавлен 03.12.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.