"Американська мрія" в літературі в другій половині 20 століття

Розгляд особливостей творчого шляху С. Фіцджеральда. Характеристика його основних творів. Визначення головної складової соціального та політичного життя, культури, менталітету, історії США. Визначення американської мрії в романі "Великий Гетсбі".

Подобные документы

 • Розгляд основних тенденції розвитку української прози в другій половині ХХ століття, зокрема використання письменниками у своїх творах фольклорних і міфологічних елементів. Характеристика особливостей застосування В. Дроздом міфологічного матеріалу.

  автореферат, добавлен 30.10.2013

 • Дослідження творчості німецького поета Генріха Гейне. Рецепція його творів в кінці ХІХ століття. Характеристика ліричних образів в творах поета, а також їх відтворення засобами української мови в перекладах письменників у другій половині ХХ століття.

  реферат, добавлен 18.06.2014

 • Жорж Санд як видатна французька письменниця XIX століття, великий світ прекрасних образів, духовних пошуків і відкриття істини. Знайомство з біографією Жорж Санд, розгляд особливостей творчого шляху. Аналіз літературної спадщини французької письменниці.

  реферат, добавлен 09.07.2017

 • Естетика і поетика романтизму. Детективна література, критичний реалізм. Американська поезія трансценденталізму, розвиток натуралізму. Програма символізму та його розвиток у французькій літературі. Аналіз проблематики творів представників епохи.

  учебное пособие, добавлен 10.05.2016

 • Короткі біографічні відомості з життя американського письменника О. Генрі. Початок творчого шляху поета, характеристика та відмінні риси циклів написання новел письменника. Опис обставин життя О.Генрі, що вплинули на процес формування його творчого стилю.

  реферат, добавлен 29.04.2016

 • Дослідження творчості видатної російської письменниці XIX століття. Аналіз та особливості становлення творчого шляху М.С. Жукової. Визначення основних мотиві та сюжетів творчої спадщини письменниці. Характеристика письменницької діяльності авторки.

  статья, добавлен 14.09.2016

 • Дослідження суті та особливостей явища містицизму, його побутування в житійній літературі. Аналіз місця містики в середньовічній моделі християнської книжності. Релігійна складова агіографічних творів. Визначення основних українських рис цього феномену.

  статья, добавлен 29.12.2017

 • Дослідження основних етапів становлення і розвитку оповідального жанру в кримськотатарській літературі. Методика визначення ролі наратологічних стратегій в організації структури оповідання. Характеристика лейтмотивної символіки літературних творів.

  автореферат, добавлен 18.07.2015

 • Дослідження усіх граней життєвого та творчого шляху Віталія Дубенського. Опис творчого доробка В. Дубенського, аналіз його інтерпретації основних ідей ісихазму. Визначення ролі та місця В. Дубенського у національно-культурних процесах в Україні.

  статья, добавлен 07.10.2018

 • Розгляд ідейно-тематичного та жанрово-стильового діапазону творів українського фольклору про події XVII-XVIII століття. Визначення його образно-символічних домінант. Оцінка ролі фольклору у формуванні образу історії народу та національної ідентичності.

  автореферат, добавлен 11.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.