"Американська мрія" в літературі в другій половині 20 століття

Розгляд особливостей творчого шляху С. Фіцджеральда. Характеристика його основних творів. Визначення головної складової соціального та політичного життя, культури, менталітету, історії США. Визначення американської мрії в романі "Великий Гетсбі".

Подобные документы

 • Аналіз романів відомих американських авторів, предметом яких стає кіно як феномен національного мистецтва. Відображення в їх творах функціонування кіно як своєрідного естетичного вираження "американської мрії", ідеологеми американської ментальності.

  статья, добавлен 08.04.2019

 • Дослідження особливостей реперезентації західноукраїнських трагікомедій другої-третьої декад минулого століття. Характеристика основних знакових атрибутів вказаного жанру, а також особливостей поетики маловідомих творів створених на початку ХХ століття.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Ознайомлення із "закулісним" етапом розвитку модернізму в українській літературі, його опозиційними проявами різних стильових тенденцій. Пошук відмінностей між напрямами і течіями, які виникали й розвивалися на спільній основі інтенсивного оновлення.

  разработка урока, добавлен 19.01.2014

 • Етапи становлення творчого шляху М.С. Жукової. Визначення основних мотивів і сюжетів творчої спадщини авторки. Порівняння творчості М. Жукової та О. Ган у наукових дослідження академіка О. Білецького. Типи композиційних творів у творчості М. Жукової.

  статья, добавлен 14.09.2016

 • Визначення функцій гри у модерністській та постмодерністській літературі. Характеристика найприкметніших художніх творів англійської літератури останньої третини ХХ століття під кутом зору їх ігрового потенціалу. Аналіз проявів літературної гри.

  автореферат, добавлен 13.08.2015

 • Характеристика біографії української поетеси Л. Мосіної. Опис творчого шляху поетеси та факторів, які визначили основні теми та жанри її творчості. Характеристика трагедії життя Л. Мосіної. Визначення головних здобутків життя і творчості поетеси.

  статья, добавлен 27.10.2016

 • Розгляд еволюції образу Галичини в художній літературі, мемуарах, історіографічному дискурсі та ментальності загалом. Визначення семіотики цього образу як наслідку реальної історії полікультурного регіону та як продукт міфотворчості його мешканців.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • З'ясування особливостей змалювання історії, історичних постатей у науково-художній та науково-популярній літературі. Художні прийоми зображення у творах А. Кащенка. Наукова виваженість та об'єктивність творів Оксани Апанович про Запорізьку Січ.

  статья, добавлен 02.02.2018

 • Розгляд основних напрямків інтертекстуального діалогу поета з феноменами світової культури. Визначення основ інтертекстуальної рамки його творчості. Характеристика особливостей проявів автоінтертекстуальності та паратекстуальності в поезії Еліота.

  автореферат, добавлен 06.11.2013

 • Творчість великого поета. Зустріч з художником Іваном Сошенком. Тема материнської любові в поемі Тараса Григоровича Шевченка "Наймичка". Життя козацтва ХVІІ століття. Національний гніт українського народу. Мрії про щасливе майбутнє українського народу.

  реферат, добавлен 04.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.