Gamification як інноваційна освітня технологія

Розкриття сутності поняття "Gamification" як використання ігрових практик та механізмів у неігровому контексті для залучення кінцевих користувачів до вирішення проблем. Характеристика основних принципів, що лежать в основі методики Gamification.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.