Сутність концепції прийняття рішень і вирішення проблем та використання її положень в управлінській теорії та практиці

Визначення суті концепції і характеристика елементів процесу ухвалення управлінського рішення. Вміст мети і аналіз ухвалення управлінського рішення в області екологічних проблем на прикладі екосистеми м. Інгул. Забезпечення контролю виконання рішення.

Подобные документы

 • Сутність поняття контролю, його види. Формування функцій менеджменту, процесу прийняття рішень та комунікації на підприємстві. Техніко-економічна характеристика підприємства. Реалізація функції контролю на ВП "Шахта "Княгинівська" ДП "Донбасантрацит".

  курсовая работа, добавлен 14.10.2014

 • Закони організації виробничих процесів в просторі і часі. Опис принципової організаційної структури підприємства. Особливості міжособової комунікації, комунікаційних мереж і стилів. Моделі ухвалення рішень в організації. Поняття і типи конфліктів.

  контрольная работа, добавлен 23.10.2010

 • Сутність управлінських рішень, процес і методи їх прийняття та реалізації. Відхилення від раціональної процедури прийняття УР. Деструктивні моделі поведінки, що призводять до комерційного краху. Місце і роль контролінгу в системі управлінської праці.

  реферат, добавлен 09.10.2019

 • Аналіз беззбитковості: аналіз витрат, прибутку й обсягу виробництва або CVP-аналіз, його роль в обґрунтуванні yпpaвлінських рішень у бізнесі. Трактування поняття фінансових результатів діяльності, класифікація факторів, що впливають на величину прибутку.

  реферат, добавлен 24.01.2010

 • Економічна сутність та класифікація видів контролінгу. Порівняння оперативного й стратегічного контролінгу. Аналіз системи показників контролінгу для прийняття управлінських рішень. Ефективність застосування контролінгу на вітчизняних підприємствах.

  курсовая работа, добавлен 29.03.2011

 • Управлінські рішення як засіб впливу суб’єкта на об'єкт управління. Процес системного аналізу і розробки рішень. Вибір оптимальної стратегії в теорії ігор. Побудова "дерева рішень", застосування аналітично-систематизаційного методу. Типи контролю.

  реферат, добавлен 10.03.2011

 • Аналіз та розробка методу підтримки прийняття управлінських рішень в інноваційній діяльності щодо попередньої оцінки варіантів нововведення для впровадження у виробництво на промисловому підприємстві з використанням теорії очікуваної корисності.

  статья, добавлен 03.03.2012

 • Стан наукової розробки проблеми вивчення принципів та методів оцінки ефективності управлінських рішень. Ефективність управлінського рішення, як об'єкт теоретичного аналізу. Рекомендації щодо оптимальних принципів та методів оцінки управлінських рішень.

  курсовая работа, добавлен 04.07.2010

 • Менеджмент як наукова система управління. Організація, її внутрішнє середовище і зовнішнє оточення. Розвиток теорії і практики менеджменту. Задачі менеджменту. Процес і методи прийняття рішення. Методи прийняття та оптимізації управлінських рішень.

  учебное пособие, добавлен 02.01.2009

 • Поняття та визначення системи підтримки прийняття рішень. Сутність і компоненти СППР. Організаційно-правовий статут та економічна характеристика ВАТ "Ямпільське АТП 10551". Вдосконалення системи планування транспортних перевезень на підприємстві.

  курсовая работа, добавлен 26.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.