Сутність концепції прийняття рішень і вирішення проблем та використання її положень в управлінській теорії та практиці

Визначення суті концепції і характеристика елементів процесу ухвалення управлінського рішення. Вміст мети і аналіз ухвалення управлінського рішення в області екологічних проблем на прикладі екосистеми м. Інгул. Забезпечення контролю виконання рішення.

Подобные документы

 • Натуралістичний і системодіяльністний методологічні підходи в теорії прийняття управлінських рішень. Оцінка їх ефективності. Загальна характеристика підприємства. Аналіз впливу різноманітних чинників на результати фінансово-економічної діяльності фабрики.

  курсовая работа, добавлен 05.06.2013

 • Формування варіанту вихідних даних для прийняття управлінських рішень. Розрахунок величини сумарного пріоритету, моделювання імітаційних ситуацій в операційній системі. Аналіз варіантів управлінських рішень і вибір найбільш сприйнятливого варіанту.

  курсовая работа, добавлен 18.09.2011

 • Праксеологічні аспекти вивчення особливостей розробки, прийняття і реалізації оперативних управлінських рішень на прикладі компанії "Life Card Group". Кількісні (аналітичні та статистичні) та якісні методи обґрунтування оперативних управлінських рішень.

  курсовая работа, добавлен 04.07.2013

 • Об’єкт, предмет, завдання, понятійний апарат управлінського документознавства. Виникнення та формування управлінського документознавства у 1940–1980-х рр. в СРСР та УРСР. Сучасний стан наукового забезпечення управлінського документознавства в Україні.

  дипломная работа, добавлен 18.05.2012

 • Суть оптимізації управлінських рішень як вибір найефективнішого варіанта із можливих альтернатив, формування вихідних даних. Поняття моделі та характерні ознаки досліджуваного об'єкта. Методи менеджменту та прийняття менеджерами раціональних рішень.

  курсовая работа, добавлен 10.06.2011

 • Створення структури підприємства. Використання методів менеджменту на підприємстві. Ліквідація виявлених недоліків у якості продукції і виробничого процесу. Проектування комунікацій на підприємстві. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень.

  курсовая работа, добавлен 19.10.2012

 • Управлінське рішення як результат роботи менеджера, етапи його прийняття. Специфіка інформаційного забезпечення управління, врахування психологічних критеріїв відбору інформації. Роль аналітики та експертних оцінок в організації управлінської діяльності.

  курсовая работа, добавлен 02.06.2011

 • Визначення комунікаційного процесу, зміст засобу передачі, одержання, обробки інформації. Комунікації-спілкування, передача інформації від людини до людини в процесі діяльності. Механізм соціально-психологічного методу менеджменту. Управлінські рішення.

  контрольная работа, добавлен 26.09.2008

 • Нова концепція теорії та практики управління. Історія розвитку контролінгу як інструменту правильної та виваженої оцінки господарських ситуацій для прийняття обґрунтованих та доцільних економічних рішень. Сутність, основні цілі та функції контролінгу.

  реферат, добавлен 03.12.2012

 • Процес прийняття управлінських рішень як процес постійного пошуку та адаптації методів до умов функціонування організації і специфіки прогнозованих цілей. Його загальнометодологічна основа, характеристика основних підходів. Розв'язання практичних завдань.

  контрольная работа, добавлен 16.10.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.