Сутність концепції прийняття рішень і вирішення проблем та використання її положень в управлінській теорії та практиці

Визначення суті концепції і характеристика елементів процесу ухвалення управлінського рішення. Вміст мети і аналіз ухвалення управлінського рішення в області екологічних проблем на прикладі екосистеми м. Інгул. Забезпечення контролю виконання рішення.

Подобные документы

 • Аналіз прийняття стратегічних управлінських рішень на корпоративному рівні у ПАТ "Компанія "Райз", фінансові індикатори їх ефективності. Впровадження системи контролінгу як інформаційно-аналітичної основи прийняття ефективних управлінських рішень.

  курсовая работа, добавлен 05.06.2013

 • Перебудова систем управління підприємством. Природа рішень у менеджменті. Технологія розробки рішень. Науковий підхід до розробки i прийняття управлінських рішень. Методи розробки і обґрунтування, оцінка і прийняття рішень. Організація виконання рішень.

  курсовая работа, добавлен 23.10.2008

 • Технології обґрунтування та прийняття управлінських рішень, сутність системного підходу. Однокритеріальні задачі прийняття рішень при очевидних альтернативах і в умовах невизначеності методами нелінійного математичного програмування і лінійної згортки.

  курсовая работа, добавлен 09.03.2012

 • Сутність управлінських рішень, їх функції, методи і способи прийняття. Характеристика АТ "АТП 16361", аналіз його виробничо-господарської діяльності. Впровадження моделі прогнозування при стратегічному плануванні. Комплексна оцінка персоналу підприємства.

  дипломная работа, добавлен 03.06.2011

 • Сутність, класифікація і характерні риси управлінських рішень. Фактори, що визначають їх якість і ефективність. Стадії, структура, методи та моделі прийняття рішень. Застосування наукового підходу в процесі прийняття управлінських рішень на підприємстві.

  курсовая работа, добавлен 01.07.2008

 • Сутність та головні елементи "людського фактору" на підприємстві: психічна індивідуальність, світоглядна позиція та життєвий досвід, які і виступають рушійною силою у прийнятті того чи іншого рішення керівником. Оцінка їх значення в даному процесі.

  статья, добавлен 18.05.2014

 • Визначення понять "управлінське рішення" і "методи прогнозування". Прогнозування як предмет досліджень у різних галузях науки. Принципи і методи дослідження прогнозування в прийнятті управлінських рішень. Сутність, різновиди та функції прогнозування.

  курсовая работа, добавлен 10.05.2009

 • Загальна класифікація управлінських рішень. Характеристика оцінок та принципи вирішення завдань ефективності вибору. Маркетингові дослідження фармацевтичної галузі України як специфічного об’єкту управління. Ефективність використання трудового потенціалу.

  дипломная работа, добавлен 25.09.2011

 • Характеристика процесу управління. Аспекти та заходи впровадження автоматизованої системи управління, її склад. Основні типи програмного та інформаційного забезпечення управління. Системи підтримки прийняття рішень, їх характеристика та призначення.

  реферат, добавлен 05.03.2012

 • Особливості підготовки управлінських рішень, які здійснюють на основі моделювання станів системи, її рухів на базі отриманої інформації. Аналіз принципів багатокритеріальної оптимізації. Характеристика прийняття рішень за умови ризику, стохастичні задачі.

  реферат, добавлен 21.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.