Організація документування

Поняття документування, нормативна база його організації. Бухгалтерський документ як належним чином складений і оформлений діловий папір, який письмово підтверджує право здійснення господарської операції. Шляхи покращення організації діловодства.

Подобные документы

 • Статут та договір як основні установчі документи. Розроблення інструкції з діловодства. Складання фірмового бланку підприємства. Раціоналізація документообігу на підприємстві. Оформлення журналів реєстрації документів та розроблення номенклатури справ.

  курсовая работа, добавлен 28.05.2010

 • Організаційна характеристика підприємства, особливості та вимоги охорони праці. Бухгалтерський облік у системі управління підприємством, його принципи та напрямки регулювання. Облікова політика підприємства, специфіка організації документообігу.

  дипломная работа, добавлен 29.04.2014

 • Нормативна база обліку витрат. Рекомендації з формування собівартості продукції у промисловості. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства; загального стану бухгалтерського обліку організації та її облікової політики.

  курсовая работа, добавлен 03.04.2014

 • Аудит як форма незалежного фінансового контролю, методика та правила його реалізації, використовувані інструменти. Цілі і принципи документування процесу організації аудиту. Аудит валових витрат і валового доходу, результатів діяльності ТОВ "Донтехснаб".

  контрольная работа, добавлен 27.09.2010

 • Форми організації бухгалтерського обліку, вибір суб'єкта його ведення на етапі формування установчих документів. Введення до штату посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби. Ведення бухгалтерського обліку власником або керівником підприємства.

  контрольная работа, добавлен 09.09.2010

 • Особливості роботи бухгалтерської служби та облікової політики підприємства. Документування господарських операцій з обліку дебіторської заборгованості. Аналітичний і синтетичний облік дебіторської заборгованості підприємства в умовах автоматизації.

  отчет по практике, добавлен 11.05.2019

 • Мета, завдання та нормативна база аудиту податкової звітності. Порядок організації та документального оформлення бухгалтерського обліку операцій з податку на прибуток. Методика проведення перевірки заповнення і подання Декларації з податку на прибуток.

  курсовая работа, добавлен 29.11.2010

 • Завдання, принципи організації і нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку основних засобів на підприємстві. Особливості здійснення первинного, поточного і підсумкового обліку матеріальних активів. Правила збереження облікових документів.

  курсовая работа, добавлен 23.07.2011

 • Поняття і нормативна база щодо обліку доходів і видатків в бюджетних установах. Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатків. Організація обліку доходів та видатків в Ямпільській районній державній адміністрації, порядок проведення ревізії.

  дипломная работа, добавлен 23.07.2010

 • Доказ як факт, який підтверджує чи спростовує інший факт, правила та законодавча база його отримання при аудиторській перевірці діяльності підприємства. Визначення ступеню достовірності отриманої аудитором інформації та фактори, що на неї впливають.

  реферат, добавлен 06.07.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.