Організація документування

Поняття документування, нормативна база його організації. Бухгалтерський документ як належним чином складений і оформлений діловий папір, який письмово підтверджує право здійснення господарської операції. Шляхи покращення організації діловодства.

Подобные документы

 • Ведення бухгалтерського обліку. Повне та зрозуміле відображення всіх оцінених фактів господарського життя у первинних документах, що забезпечується документуванням. Складання документу як первинна дія документування. Етапи процесу документування.

  контрольная работа, добавлен 16.09.2010

 • Сутність, класифікація та функції документів. Завдання діловодства, особливості документування та документообігу. Значення у бухгалтерському обліку первинних документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Види облікових регістрів.

  курсовая работа, добавлен 26.11.2013

 • Поняття документу, організація документаційного та інформаційного забезпечення установи. Діловодство та механізм його здійснення. Особливості ведення кадрового діловодства на фірмі. Основні принципи функціонування електронного документообігу організації.

  дипломная работа, добавлен 25.11.2012

 • Організація бухгалтерського обліку: методичний етап - комплекс заходів, що забезпечують організацію первинного документування, оцінку активів підприємства; технічний етап - вибір форми обліку, що найбільше відповідає галузі та розміру даного підприємства.

  контрольная работа, добавлен 13.07.2009

 • Нормативно-правова та законодавча база діловодства в Україні. Основні поняття документаційного забезпечення управління. Планування навчально-виховної роботи закладу освіти. Шляхи та методи удосконалення діловодства в дитячий юнацькій спортивній школі.

  дипломная работа, добавлен 07.09.2013

 • Аналіз статутної діяльності підприємства. Система бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. Аналіз структури майна, платоспроможності, фінансової стійкості та організаційно-технічного розвитку підприємства. Документування господарських операцій.

  отчет по практике, добавлен 07.01.2014

 • Нормативна база обліку необоротних активів та їх класифікація у бухгалтерському обліку. Синтетичний та аналітичний облік основних фондів, методи нарахування амортизації. Документування операцій з основними фондами та їх відображення в регістрах обліку.

  курсовая работа, добавлен 21.01.2009

 • Основи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в системі управління підприємством, його сучасний стан та перспективи вдосконалення. Бухгалтерський апарат, його структура та функції, організація праці персоналу, форми та методи обліку.

  курсовая работа, добавлен 23.07.2010

 • Визначення поняття та завдання обліку автомобільного транспорту. Специфіка організації АТП, його функції та види господарських операцій. Бухгалтерський облік рухомого складу, запасів, доходів, витрат та формування фінансових результатів підприємства.

  контрольная работа, добавлен 13.09.2010

 • Економічна сутність фінансових інвестицій, методи та оцінка, нормативна база, класифікація. Організація та документування обліку фінансових інвестицій ЗАТ "СК "Каштан". Аналітичний та синтетичний облік інвестицій. Використання інформаційних технологій.

  курсовая работа, добавлен 26.02.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.