Системний аналіз складних систем управління

Основні положення системного аналізу, його використання. Характеристика та основні ознаки складних систем. Використання теорії графів для структурного аналізу. Графова потокова модель технологічного комплексу. Виділення внутрішніх комплексів в ТК.

Подобные документы

 • Продукти корпорації Autodesk: інтерфейс, основні команди та принципи роботи в середовищі. Використання систем автоматизованого проектування для виконання картографічних побудов. Система автоматизованого проектування AutoCAD. Створення векторної карти.

  курсовая работа, добавлен 24.11.2013

 • Історія виникнення соціальної мережі коротких повідомлень "Twitter". Використання її в Україні. Користувальницький інтерфейс програми та його основні можливості. Створення особливого сленгу та приклади його застосування. Використання різних девайсів.

  реферат, добавлен 18.10.2014

 • Написання програми, яка дозволяє перейменувати файл і скопіювати задані файли та каталоги. Використання рекурсивної функції для перегляду дерева підкаталогів при вході в них. Використання системного сервісу файлу, який зосереджено в перериванні 21h.

  курсовая работа, добавлен 12.08.2009

 • Модель взаємодії відкритих систем ISO/OSI. Структура систем телеобробки. Проблема ефективного використання апаратних ресурсів. Визначення розподіленних систем. Технології LAN, WAN, MAN. Технологія і класифікація локальних мереж, міжмережевий обмін.

  реферат, добавлен 13.06.2010

 • Характеристика програмного забезпеченнягалузь його використання, вимоги до розробки та її джерела, мета та призначення. Структура й основні принципи побудови систем автоматизації конструкторської документації. Технології параметричного моделювання.

  дипломная работа, добавлен 26.10.2012

 • Основні функції та принцип роботи в системах інтернет-банкінгу українських фінансових установ на прикладі ПриватБанку. Огляд можливостей сервісу "Приват24". Критерії та питання для аналізу безпеки систем електронних платежів передових банків в Україні.

  лабораторная работа, добавлен 18.09.2013

 • Робота з фінансово-аналітичною інформаційною системою Project Expert; основні функції та модулі системи, їхній опис. Використання системи для створення інвестиційних проектів, їх аналізу та формування бізнес-плану. Опис послідовності виконання завдання.

  лабораторная работа, добавлен 03.03.2009

 • Вивчення структури Trace Mode - програмного комплексу, призначеного для розробки, налагодження і запуску в реальному часі систем управління технологічними процесами. Базові поняття систем – проект, вузол, об'єкт, канал. Особливості механізму автопобудови.

  лабораторная работа, добавлен 20.03.2011

 • Зниження витрат на діяльність з господарськими операціями як головне завдання ERP-систем. Аналіз управління взаємин з клієнтами CRM. Принципи CRM-систем: наявність єдиного сховища інформації, аналіз зібраної інформації про клієнтів. Можливості СРМ систем.

  реферат, добавлен 20.11.2011

 • Відомості з теорії графів, методи отримання точних розв'язків задачі їх розфарбування. Алгоритм розфарбування графу методом неявного перебору. Комп'ютерна реалізація розв’язку задачі розфарбування графів. Типові задачі та існуючі програмні продукти.

  курсовая работа, добавлен 15.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.