Системний аналіз складних систем управління

Основні положення системного аналізу, його використання. Характеристика та основні ознаки складних систем. Використання теорії графів для структурного аналізу. Графова потокова модель технологічного комплексу. Виділення внутрішніх комплексів в ТК.

Подобные документы

 • Використання баз даних та інформаційних систем. Поняття реляційної моделі даних. Ключові особливості мови SQL. Агрегатні функції і угрупування даних. Загальний опис бази даних. Застосування технології систем управління базами даних в мережі Інтернет.

  курсовая работа, добавлен 11.07.2015

 • Стан та перспективи використання комп’ютерних технологій в сільськогосподарському приватному підприємстві, фінансово-економічний аналіз його діяльності та розширення асортименту послуг. Модифікація інформаційної системи, обґрунтування та опис баз даних.

  дипломная работа, добавлен 15.03.2012

 • Використання комп’ютерних тренажерних систем як електронних екзаменаторів для підготовки професійного персоналу. Формування моторно-рефлекторних навиків дій при виникненні позаштатних ситуацій. Використання тренажерних систем в авіації та збройних силах.

  курсовая работа, добавлен 09.04.2009

 • Автоматизоване проектування складних систем. Графічне моделювання офісу САПР-одяг. Опис призначення офісу і його програмне забезпечення. План офісу і його об'ємне зображення. Місце розміщення електротехнічних арматур. Дані в режимі відображення формул.

  курсовая работа, добавлен 14.12.2010

 • Характеристика інструментів MatLab - пакету прикладних програм для числового аналізу. Основні функції та можливості програмного комплексу. Скриптова мова програмування. Побудова моделі штучної нейронної мережі за допомогою команди NNTool та її тестування.

  лабораторная работа, добавлен 11.06.2015

 • Фактори, що гальмують або обумовлюють впровадження інформаційних систем у навчально-виховний процес. Використання можливостей табличного процесору в процесі аналізу даних предметної області інформаційної системи "Видатні особистості Харківщини".

  курсовая работа, добавлен 19.10.2014

 • Методология структурного анализа и проектирования информационных систем. Базовый стандарт процессов жизненного цикла программного обеспечения. Цели и принципы формирования профилей информационных систем. Разработка идеальной модели бизнес-процессов.

  презентация, добавлен 07.12.2013

 • Загальна класифікація інформаційних систем управління підприємствами. Комплекс програмних засобів "Галактика" та його чотири функціональні контури. Схема опрацювання первинних господарських документів. Удосконалення структурної побудови бухгалтерії.

  реферат, добавлен 27.07.2009

 • Основні поняття та правила роботи з текстовим редактором Microsoft Word, структура та основні елементи його головного вікна. Особливості використання розривів. Призначення функції редагування. Порядок створення математичних формул засобами MS Equation.

  контрольная работа, добавлен 14.11.2009

 • Формулювання умови задачі в термінах теорії графів. Метод вирішення задачі й алгоритм написання програми на мові C++. Розробка інструкції користувача, розрахунок контрольних прикладів й аналіз результатів. Приклади практичного застосування програми.

  курсовая работа, добавлен 31.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.