Системний аналіз складних систем управління

Основні положення системного аналізу, його використання. Характеристика та основні ознаки складних систем. Використання теорії графів для структурного аналізу. Графова потокова модель технологічного комплексу. Виділення внутрішніх комплексів в ТК.

Подобные документы

 • Класифікація пристроїв системного блока. Програми його сервісного обслуговування. Перевірка працездатності комп'ютера та основні несправності. Програми для очищення реєстру. Сервісне обслуговування HDD. Антивірусні програми Для видалення вірусів.

  курсовая работа, добавлен 08.01.2014

 • Огляд особливостей інтерфейсу та можливостей програми Statistica 8.0. Використання гістограм, діаграм розсіювання та графіків у суспільно-географічних дослідженнях. Двомірний візуальний аналіз даних як способів відображення та систематизації інформації.

  курсовая работа, добавлен 19.11.2013

 • Поняття симетричних мультипроцесорних систем (SMP). Переваги SMP-систем над однопроцесорними. Структурна організації мультипроцесорних систем. Операційні системи мультипроцесорних комплексів. Компоненти обчислювальних комплексів на базі IBM S/390.

  реферат, добавлен 08.09.2011

 • Основні дії з файлами, які використовують програми. Диски і файли. Особливості використання даних, збережених на диску. Дискова фізична модель бази даних. Управління дисковим простором. Управління буферами даних. Стратегія заміни сторінок у фреймах.

  реферат, добавлен 10.08.2011

 • Сутність інформаційних технологій та їх основні компоненти. Роль глобальної мережі Інтернет у функціонуванні підприємства туристичної галузі, значення інформаційно-пошукових систем. Основні принципи та етапи роботи програми Microsoft Office PowerPoint.

  курсовая работа, добавлен 09.12.2011

 • Проблеми при розробленні автоматизованих систем управління в банку. Сутність, загальні риси та відмінності серії стандартів MRP та MRPII. Види технологічного процесу автоматизованої обробки економічної інформації. Системи підтримки прийняття рішень.

  контрольная работа, добавлен 26.07.2009

 • Роль імітаційного моделювання в дослідженні складних технічних систем. Види оцінки правильності моделі. Створення програми, яка прогнозує рух фізичного маятника з вібруючою точкою підвісу шляхом чисельного інтегрування його диференційного рівняння.

  курсовая работа, добавлен 06.08.2013

 • Способи здійснення атак на відмову та пароль. Захист інформації від несанкціонованого доступу та від її витоку в комп'ютерних системах. Використання міжмережевих екранів, системи виявлення вторгнень, засобів аналізу захищеності в комунікаційних системах.

  презентация, добавлен 14.08.2013

 • Використання засобів обчислювальної техніки в автоматичних або автоматизованих інформаційних системах. Сутність централізованих систем управління файлами. Історія виникнення персональних комп'ютерів. Перспективи розвитку систем управління базами даних.

  реферат, добавлен 23.10.2009

 • САПР інженерного аналізу та підготовки виробництва виробів SolidWorks, AutoCAD та Unigraphics, їх відмінні та подібні ознаки, порівняльна характеристика та особливості використання, оцінка можливостей, технічні вимоги. Універсальна система СADAD (США).

  контрольная работа, добавлен 25.03.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.