Симплексний метод розв'язування задач лінійного програмування

Початковий опорний план, перехід від одного до іншого. Оптимальний розв’язок, його головні критерії. Знаходження опорного плану задачі, складання симплексної таблиці. Приклад оформлення першої та другої таблиці для розв’язку задач лінійного програмування.

Подобные документы

 • Програма чисельного розв'язку систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) з розрідженою матрицею, економне витрачання оперативної пам'яті дозволяє розв’язувати багато систем високих ступенів за допомогою персональних комп'ютерів. Методи розв’язку СЛАР.

  дипломная работа, добавлен 01.08.2009

 • Визначення і розв’язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь першого порядку методом Ейлера, алгоритм розв’язання, похибка при вирішенні. Складання блок-схеми. Реалізація алгоритму у середовищі Borland Pascal. Результат роботи програми.

  курсовая работа, добавлен 20.08.2010

 • Створення програми розв’язку розгалужених прикладів. Типи комп'ютерів та пристроїв, що використовуються при роботі програми. Попередня підготовка вхідних даних. Формат, описання та спосіб їх кодування. Опис і тестування програми, її виклик і завантаження.

  курсовая работа, добавлен 01.04.2016

 • Розробка, налагоджування, тестування і документування програми на мові високого рівня С++ при рішенні на комп'ютері прикладної інженерної задачі. Використання принципів модульного і структурного програмування, зображення алгоритму у вигляді блок-схеми.

  курсовая работа, добавлен 07.08.2013

 • Теоретичні засади економіко-математичного планування; математичне формулювання задачі лінійного програмування. Оптимізація структури виробництва при налагодженні випуску продукції. Алгоритм рішення питання симплекс-методом, його переваги і недоліки.

  дипломная работа, добавлен 15.02.2014

 • Задача на пошук найкоротшої відстані, маршруту і шляху холостого пробігу машин. Обгрунтування вибору методу та алгоритм розв'язання задачі. Опис математичної моделі задачі. Інтерфейс та лістинг программи. Заповнення таблиці суміжності для заданого графу.

  курсовая работа, добавлен 26.05.2015

 • Огляд методів голосування та їх характеристика. Правило Кондорсе. Основні аксіоми та теореми, узагальнена порівняльна характеристика методів голосування. Метод паралельного виключення та метод Борда. Розрахунки щодо визначення переможця у програмі.

  курсовая работа, добавлен 29.03.2012

 • Сучасні засоби обчислювальної техніки, їх внесок в розробку програмного забезпечення. Порівняльний аналіз мов програмування. Методика створення програми для знайдення оптимального розподілу задачі по мережі, таким чином, щоб час розв’язку був мінімальним.

  курсовая работа, добавлен 25.10.2009

 • Характерна особливість ігрових задач. Основні види ігрових задач: з повною та неповною інформацією. Методи знаходження планів гри і оптимальних стратегій для таких ігор, як шахи, шашки, "хрестики-нулики". Способи побудови систем штучного інтелекту.

  контрольная работа, добавлен 22.01.2015

 • Розробка програми для розв’язування економічних задач. Описання програми для отримання відомості відвантаження готової продукції. Вибір алгоритмічної мови Turbo Pascal 6.0. Програма розроблена із застосуванням методики процедурного програмування.

  курсовая работа, добавлен 23.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.