Аналіз інвентаризації як методу бухгалтерського обліку загалом

Сутність, види інвентаризації. Завдання інвентаризації та умови її проведення. Нормативні документи, якими регулюється порядок підготовки та проведення інвентаризації на підприємствах України. Відображення нестач і надлишків, виявлених при інвентаризації.

Подобные документы

 • Економічна суть товарно-матеріальних цінностей, їх склад і класифікація. Порядок проведення інвентаризації та переоцінки цінностей, відображення їх результатів у бухгалтерському обліку. Організація аудиту надходження та використання матеріальних ресурсів.

  дипломная работа, добавлен 28.02.2012

 • Економічна сутність запасів, класифікація та оцінка. Організація обліку виробничих запасів на підприємстві. Документальне оформлення їх наявності, руху та вибуття, синтетичний та аналітичний облік, проведення інвентаризації. Удосконалення обліку запасів.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2014

 • З якого моменту починається ліквідаційний період. Основні етапи бухгалтерського обліку в ліквідаційний період. За якою формою складається проміжний ліквідаційний баланс підприємства. Відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку.

  презентация, добавлен 17.05.2016

 • Основні поняття запасів, їх класифікація та оцінка. Організаційно-економічна характеристика підприємства. Організація та документальне оформлення аналітичного та синтетичного обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. Проведення інвентаризації МШП.

  курсовая работа, добавлен 02.11.2015

 • Економічна сутність матеріалів як складової виробничих запасів, їх класифікація та оцінка; облік надходження, наявності та використання. Порядок проведення їх інвентаризації. Особливості обліку матеріалів в умовах використання комп’ютерної техніки.

  курсовая работа, добавлен 09.12.2013

 • Організація облікового підрозділу підприємства на чолі з головним бухгалтером. Порядок приймання та передачі справ з документами від бухгалтера, який звільняється. Порядок проведення перевірки документації, проведення інвентаризації майна та зобов'язань.

  контрольная работа, добавлен 09.09.2010

 • Аналіз динаміки і структури основних засобів, а також їх технічного стану. Методи розрахунку суми амортизації. Організація обліку і аудиту основних засобів на УМР АТВТ "Донбасводбуд". Відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку.

  дипломная работа, добавлен 18.11.2013

 • Класифікація виробничих запасів, їх облік на підприємстві. Документування господарських операцій. Облік надходження і вибуття. Проведення інвентаризації, її документальне оформлення. Відображення інформації в облікових регістрах і фінансовій звітності.

  дипломная работа, добавлен 25.10.2012

 • Організація готівкових розрахунків в Україні та законодавче регулювання готівкового обігу. Документування господарських операцій з руху грошових коштів у касі. Синтетичний та аналітичний облік касових операцій. Порядок проведення інвентаризації каси.

  курсовая работа, добавлен 19.09.2014

 • Теоретичні аспекти обліку основних засобів та нематеріальних активів. Нормативно-правове регулювання обліку. Методи інвентаризації основних засобів та нематеріальних активів. Відображення в регістрах обліку. Документаційне забезпечення операцій.

  курсовая работа, добавлен 04.02.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.