Аналіз інвентаризації як методу бухгалтерського обліку загалом

Сутність, види інвентаризації. Завдання інвентаризації та умови її проведення. Нормативні документи, якими регулюється порядок підготовки та проведення інвентаризації на підприємствах України. Відображення нестач і надлишків, виявлених при інвентаризації.

Подобные документы

 • Система бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту основних засобів на ПАТ "Кредмаш". Облік надходження, визначення вартості, зносу основних засобів на підприємстві, нарахування амортизації, ремонту, модифікації, переоцінки, інвентаризації та вибуття ОЗ.

  дипломная работа, добавлен 24.10.2014

 • Дебіторська заборгованість як економічне явище. Загальний порядок проведення інвентаризації розрахунків. Розрахунок резерву сумнівних боргів на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" в 2009 році. Метод абсолютної суми сумнівної заборгованості.

  контрольная работа, добавлен 08.08.2010

 • Законодавчо-нормативні основи обліку основних засобів. Первинний та зведений облік основних засобів на підприємстві. Аналітичний та синтетичний облік надходження та вибуття, амортизації, ремонту, оренди, переоцінки та інвентаризації основних засобів.

  курсовая работа, добавлен 06.11.2014

 • Організаційні засади інвентаризаційних процесів. Документальне оформлення, синтетичний та аналітичній бухгалтерський облік майна. Характеристика недоліків та шляхів вдосконалення ревізії виробничої та фінансово-господарської діяльності організацій.

  курсовая работа, добавлен 03.03.2012

 • Вивчення методики інвентаризації матеріальних цінностей підприємства як засіб контролю над його збереженням, ефективністю використання. Значення інвентаризаційної роботи в умовах ринку. Інвентаризація валютних коштів підприємств, облік її результатів.

  аттестационная работа, добавлен 14.07.2016

 • Характеристика основних методів документального контролю. Особливості перевірки ревізором правильності оцінки готової продукції. Складання акту інвентаризації грошових коштів у касі. Формулювання записів у відомість порушень для включення до акту ревізії.

  контрольная работа, добавлен 16.01.2012

 • Постачання як головний процес операційного циклу підприємства. Основні завдання бухгалтерського обліку придбання матеріальних цінностей. Документи, якими оформлюють процес придбання виробничих запасів. Порядок обліку процесу постачання та розрахунків.

  контрольная работа, добавлен 22.02.2011

 • Підходи до визначення сутності заробітної плати. Форми і види оплати праці. Структура та порядок нарахування деяких виплат. Нормативні документи обліку праці. Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства. Методи проведення аудиту праці та її оплати.

  курсовая работа, добавлен 02.07.2014

 • Аудит обліку виготовлення готової продукції на підприємствах громадського харчування. Порядок проведення аудиторської перевірки на підприємствах торгівлі. Проведення аудиторської перевірки та складання документації на прикладі ВАТ "Світлана".

  контрольная работа, добавлен 22.12.2007

 • Завдання бухгалтерського обліку. Основні елементи методу бухгалтерського обліку. Об'єкти бухгалтерського обліку підприємства. Характеристика основних видів дебіторської заборгованості в бюджетних установах. Ведення аналітичного та синтетичного обліку.

  курсовая работа, добавлен 19.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.