Аналіз інвентаризації як методу бухгалтерського обліку загалом

Сутність, види інвентаризації. Завдання інвентаризації та умови її проведення. Нормативні документи, якими регулюється порядок підготовки та проведення інвентаризації на підприємствах України. Відображення нестач і надлишків, виявлених при інвентаризації.

Подобные документы

 • Зовнішні та внутрішні нормативні документи підприємства як основа його аудиторської перевірки. Методика проведення аудиторської перевірки різних розділів бухгалтерського обліку. Опис контрольних процедур для виявлення можливих порушень або зловживань.

  курсовая работа, добавлен 06.07.2009

 • Характеристика фінансово-господарської діяльності ВАТ "Полтавасортнасіннєовоч" та організація бухгалтерського обліку. Аналіз фінансових результатів підприємства. Порядок використання прибутку та його відображення у фінансовій звітності підприємства.

  дипломная работа, добавлен 28.12.2011

 • Загальна характеристика підприємства та організація обліку та аудиту на підприємстві. Аналіз фінансового стану. Особливості обліку фінансових інвестицій. Порядок бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та її відображення у фінансовій звітності.

  дипломная работа, добавлен 10.05.2013

 • Сутність, функції, мета та особливості бухгалтерського обліку. Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Метод бухгалтерського обліку. Синтетичний та аналітичний облік, облікові регістри.

  книга, добавлен 09.10.2008

 • Економічна сутність основних засобів, їх класифікація і оцінка. Значення і завдання обліку та аналізу в управлінні основними засобами підприємства. Відображення інформації у фінансовій звітності. Аналіз ефективності використання основних засобів.

  дипломная работа, добавлен 19.02.2011

 • Застосування простої форми бухгалтерського обліку малими підприємствами з незначним документообігом (кількістю господарських операцій), їх відображення за спрощеною формою з використанням регістрів обліку майна підприємства. Ведення журналу обліку.

  курсовая работа, добавлен 07.05.2009

 • Економічний зміст і завдання обліку у процесі виробництва, регулювання питань оплати праці. Трудові відносини на підприємстві, поняття та сутність трудового договору (контракту). Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці та її обліку.

  реферат, добавлен 13.06.2011

 • Економічна сутність необоротних активів, їх класифікація та типи, методика проведення аудиторської перевірки, нормативно-правове регулювання. Фінансово-економічний аналіз діяльності ВАТ "Борекс", порядок проведення аудиту його необоротних активів.

  курсовая работа, добавлен 17.12.2013

 • Зобов'язання, їх економічна сутність як об'єкту обліку, аналізу та аудиту на підприємствах. Організація бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками в національній обліковій системі. Аналіз показників кредиторської заборгованості.

  дипломная работа, добавлен 13.10.2008

 • Структура й види аудиторських висновків. Методи аудиторської перевірки. Ціль, завдання, об'єкти, джерела інформації й послідовність проведення аудита ТОВ СПСЕП "НЕВА", порядок проведення аудита і документування аудиторських доказів. Автоматизація аудита.

  курсовая работа, добавлен 06.12.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.