Мікропроцесорна система та її функціонування

Характеристика структури, класифікації, способів передачі цифрової інформації, процесу функціонування однокристальних (пристрої управління із "схемною" логікою) та секційних (із змінною розрядністю слова та фіксованою системою команд) мікропроцесорів.

Подобные документы

 • Склад і основні вимоги, які пред'являються до системи передачі інформації. Вибір апаратури перетворення і передачі телемеханічної інформації, її сполучення з апаратурою зв’язку. Розрахунок найбільшого можливого кілометричного згасання. Рознесення частот.

  курсовая работа, добавлен 27.02.2014

 • Характеристика автоматизованої системи установи і умов її функціонування. Розмежування інформаційних потоків. Модернізація компонентів системи. Захист інформації від витоку технічними каналами. Порядок внесення змін і доповнень до технічного завдання.

  курсовая работа, добавлен 18.05.2013

 • Автоматизація процесу створення оптимальних параметрів середовища вирощування у спорудах захищеного грунту. Розробка структурної і принципової схеми управління мікрокліматом теплиці, алгоритму та програми на мові асемблера для мікропроцесора AT89С51.

  курсовая работа, добавлен 15.06.2014

 • Розробка ділянки цифрової радіорелейної лінії на базі обладнання Ericsson Mini-Link TN. Дослідження профілів інтервалів лінії зв’язку. Статистика радіоканалу. Визначення параметрів сайтів на даній РРЛ. Розробка оптимальної мережі передачі даних DCN.

  курсовая работа, добавлен 05.02.2015

 • Аналіз технологічного процесу і вибір напрямків автоматизації. Розробка структурної схеми системи управління. Основні вимоги до елементів структурної схеми. Додаткові вимоги до мікропроцесора. Технічна характеристика мікроконтролера Atmel AT89C51AC3.

  курсовая работа, добавлен 11.10.2011

 • Розробка АРМ для управління системою тестування працездатності радіоелектронних приладів за допомогою автоматизованого стенда для тестування УТРП-700. Використання контролерів серії ADAM-4000 для побудови розподілених систем збору даних і управління.

  дипломная работа, добавлен 21.03.2012

 • Проект електронного пристрою керування автономним інвертором напруги. Розробка схем мікропроцесорної системи управління перетворювачем частоти. Конструювання друкованого вузла на основі трифазного інвертора з драйвером управління та елементами захисту.

  дипломная работа, добавлен 17.10.2013

 • Історія розвитку техніки волоконно-оптичного зв`язку, характеристика світловодів з ступеневим профілем. Технічні параметри системи передачі "Соната -2Г". Апаратура вторинної цифрової ієрархії, її структурна схема. Опис системи передачі "Сопка - Г".

  реферат, добавлен 13.01.2011

 • Методи діагностування мікропроцесорних систем керування у вигляді інформаційної структури. Кваліфікація оператора-діагноста, етапи процесу діагностування. Поглиблена локалізація несправності та підтвердження діагнозу. Карти симптомів несправностей.

  контрольная работа, добавлен 03.10.2010

 • Поняття дискретного сигналу. Квантування неперервних команд за рівнем у пристроях цифрової обробки інформації, сповіщувально-вимірювальних системах, комплексах автоматичного керування тощо. Кодування сигналів та основні способи побудови їх комбінацій.

  реферат, добавлен 12.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.