Мікропроцесорна система та її функціонування

Характеристика структури, класифікації, способів передачі цифрової інформації, процесу функціонування однокристальних (пристрої управління із "схемною" логікою) та секційних (із змінною розрядністю слова та фіксованою системою команд) мікропроцесорів.

Подобные документы

 • Поняття сигналу, їх види - аналогові і цифрові. Фізичні процеси передачі інформації. Смуга пропускання і пропускна здатність. Цифрове та логічне кодування бітових даних. Гальванічна розв’язка електричних кіл ліній передачі даних комп’ютерних мереж.

  презентация, добавлен 18.10.2013

 • Аналогові оптичні передавальні пристрої та їх застосування у системах кабельного телебачення, вимоги до амплітудних та фазових спотворень. Схема формування попереднього спотворення. Волоконно-оптичні системи передачі, цифрові пристосування, стабілізація.

  реферат, добавлен 08.01.2011

 • Головні шляхи отримання інформації в оптичному каналі: візуальне спостереження, фото-відеозйомка, використання видимого та інфрачервоного діапазонів для передачі інформації від приховано встановлених мікрофонів та інших датчиків. Прилади нічного бачення.

  доклад, добавлен 06.11.2016

 • Вибір траси оптичної магістралі, місця розташування регенераторів, кабелю. Розрахунок довжини регенераційної дільниці. Розгляд методу тестування побудованої волоконно–оптичної лінії зв’язку. Економічне обґрунтування розробки вимірювального приладу.

  дипломная работа, добавлен 18.09.2015

 • Мнемосхема процесу завантаження вагонеток. Технічні характеристики та конструктивне оформлення системи управління. Розробка принципової схеми: вибір елементної бази, датчиків та основних елементів силової частини. Розрахунок енергоспоживання пристрою.

  курсовая работа, добавлен 14.11.2011

 • Основні переваги систем відеоспостереження перед іншими засобами безпеки. Обгрунтування вибору Trace Mode. Розробка загальної структури керування. Послідовність дій по реалізації. Тестування програмного забезпечення автоматичної системи управління.

  курсовая работа, добавлен 05.02.2015

 • Розробка схеми зв’язку абонентського доступу. Проект включення цифрової автоматичної телефонної станції в телефонну мережу району. Структура побудови цифрової системи комутації. Розрахунок зовнішнього телефонного навантаження та необхідного обладнання.

  курсовая работа, добавлен 08.11.2014

 • Знайомство з комплексом цифрової системи передачі "Імпульс", розгляд конструктивних особливостей. Аналіз польового кабелю дальнього зв’язку П-296. Способи вибору розміщення регенераторів. Етапи розрахунку ділянки кабельних цифрових лінійних трактів.

  курсовая работа, добавлен 10.02.2014

 • Правила встановлення і ведення радіопереговорів по технічних засобах зв’язку. Відповідальність за організацію стійкого управління підрозділами. Дослідження змісту радіо даних, порядку оформлення радіограм. Ведення радіообміну в умовах радіоперешкод.

  презентация, добавлен 23.09.2013

 • Аналіз пакетів, що передаються мережею при авторизації комп’ютера в системі Microsoft Windows. Захоплення зазначених пакетів. Протокол для передачі пакетів авторизації та обміну файлами. Вкладеність протоколів на різних рівнях функціонування мережі.

  лабораторная работа, добавлен 05.02.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.