Мікропроцесорна система та її функціонування

Характеристика структури, класифікації, способів передачі цифрової інформації, процесу функціонування однокристальних (пристрої управління із "схемною" логікою) та секційних (із змінною розрядністю слова та фіксованою системою команд) мікропроцесорів.

Подобные документы

 • Характеристика мікроконтролера, особливості його структурної схеми, організація пам'яті, види регістрів та лічильник команд. Програмування РІС–мікроконтролерів. Правила запису та перетворення початкового тексту робочої програми у об'єктний модуль.

  методичка, добавлен 18.04.2010

 • Проведення аналізу особливостей функціонування багатоконтурних систем з ЗВЗ. Розробка методики вибору параметрів завадостійких кодів в кожному контурі. Обґрунтування кількості контурів в системах передачі даних. Аналіз числових параметрів ефективності.

  дипломная работа, добавлен 19.09.2011

 • Техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки структурної та електропринципової схеми мікропроцесорної метеостанції. Обґрунтування вибору мікроконтролера, перетворювача рівня сигналу, датчиків відносної вологості, атмосферного тиску, температури.

  дипломная работа, добавлен 06.03.2010

 • Переваги волоконно–оптичних систем передачі. Проектування такої системи передачі між містами Житомир-Хмельницький. Розміщення кінцевих і проміжних обслуговуемих регенераційних пунктів. Розрахунок довжини ділянки регенерції. Схема організації зв’язку.

  курсовая работа, добавлен 22.03.2011

 • Розробка програми функціонування системи автоматизації на базі мікропроцесорного контролера M340 фірми Schneider Electric. Тепловий баланс котла. Обґрунтування номінальних значень параметрів технологічного процесу та допустимих відхилень від цих значень.

  дипломная работа, добавлен 08.01.2014

 • Дослідження основних структур тригерних пристроїв (RS, D, Т, JК - типів) в логічному базисі І-НЕ з потенційним представленням інформації. Будова та види тригерів, їх синтез на основі логічних ІMС. Характеристичні рівняння, що описують їх функціонування.

  реферат, добавлен 14.03.2011

 • Аналіз способів та засобів цифрової фільтрації сигналів. Розробка структурної схеми інфрачервоного локатора для сліпих. Вибір мікроконтролера, карти пам’яті та мікросхеми, їх основні характеристики. Показники економічної ефективності проектного виробу.

  дипломная работа, добавлен 12.06.2013

 • Аналіз процесу функціонування радіорелейних ліній (РРЛ) у складі мережі SDH. Розробка резервної РРЛ SDH на базі обладнання ALCOMA за допомогою відкритого програмного забезпечення "Radio Mobile". Розрахунок параметрів РРЛ. Техніко-економічне обґрунтування.

  дипломная работа, добавлен 06.11.2016

 • СDMA як система множинного доступу з кодовим поділом, аналіз архітектури. Характеристика міської мережі мобільного зв’язку CDMА міста Бориспіль. Особливості структури підсистеми базової станції ZXC10-BSS. Знайомство з системою обробки даних ZXC10-HLR/AUC.

  дипломная работа, добавлен 26.10.2015

 • Розробка інформаційної прецизійної системи управління для вивчення деформаційних властивостей гірських порід неправильної форми з використанням стандартного пресового устаткування. Технічні характеристики магнітострикційних датчиків лінійних переміщень.

  курсовая работа, добавлен 11.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.