Волоконно-оптичні системи передачі

Поняття волоконно-оптичної системи передачі як сукупністі активних та пасивних пристроїв, призначених для передачі інформації на відстань по оптичних волокнах. Відомості про волоконно-оптичні системи передачі. Передавальні і приймальні оптичні пристрої.

Подобные документы

 • Огляд основних переваг та недоліків цифрових систем передачі інформації. Визначення щільності розподілу ймовірності за рівномірним законом, інтервалу дискретизації повідомлення. Двійкові кодові комбінації завадостійкого коду. Структурна схема модулятора.

  курсовая работа, добавлен 24.11.2010

 • Поняття про інформацію та джерела її передачі: голосовий апарат людини, випромінювачі систем звукопідсилення, друкований текст, радіопередавальні пристрої. Види технічних каналів витоку інформації: електромагнітних, електричних, акустичних та вібраційних.

  реферат, добавлен 31.05.2014

 • Розвиток засобів зв’язку. Вимоги до смуги доступу. Здатність мережі зв’язку відновлювати свою дієздатність у разі виникнення будь-яких несправностей без втручання людини. Ієрархія цифрових систем передачі фірми AT and T. Плезіохронні цифрові системи перед

  реферат, добавлен 13.01.2011

 • Специфіка різних сфер застосування систем зв'язку. Структурні схеми каналів передачі інформації, перетворення інформації в кодуючому пристрої. Поняття детермінованого, недетермінованого, випадкового сигналу. Особливості передачі і збереження інформації.

  реферат, добавлен 03.04.2010

 • Топологія та компоненти пасивних оптичних мереж доступу. Характеристики абонентських і магістральних волоконно-оптичних кабелів зовнішнього і внутрішнього прокладання. Властивості матеріалів їх конструктивних елементів. Термомеханічний розрахунок кабелю.

  дипломная работа, добавлен 09.12.2014

 • Оптичне волокно як середовище передачі даних. Конструкція оптичного волокна. Джерела сировини, особливості використання світловодів. Геометричні, оптичні параметри оптичних волокон. Технологічний процес виготовлення світловодів на основі кварцового скла.

  реферат, добавлен 07.04.2013

 • Поняття сигналу, їх види - аналогові і цифрові. Фізичні процеси передачі інформації. Смуга пропускання і пропускна здатність. Цифрове та логічне кодування бітових даних. Гальванічна розв’язка електричних кіл ліній передачі даних комп’ютерних мереж.

  презентация, добавлен 18.10.2013

 • Основні компоненти волоконно-оптичного кабелю. Види кабельних буферів: пустотілий; щільний. Властивості матеріалів зовнішньої оболонки. Кабелі для прокладання всередині приміщень. Симплексний і дуплексний режими. Технічні характеристики кабелю ОКМС.

  контрольная работа, добавлен 21.11.2010

 • Принципи побудови й основні особливості волоконнооптичних систем передачі в міських телефонних мережах. Загальні розуміння з розрахунку принципової схеми пристрою. Методи побудови структурних схем оптичних систем передачі. Розрахунок ємностей фільтрів.

  курсовая работа, добавлен 15.03.2014

 • Оптичне волокно як середовище передачі даних. Конструкція оптичного волокна. Особливості використання світловодів. Геометричні та оптичні параметри оптичних волокон. Радіальна залежність амплітуди поля фундаментальної моди. Діаметр модового поля.

  реферат, добавлен 09.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.