Волоконно-оптичні системи передачі

Поняття волоконно-оптичної системи передачі як сукупністі активних та пасивних пристроїв, призначених для передачі інформації на відстань по оптичних волокнах. Відомості про волоконно-оптичні системи передачі. Передавальні і приймальні оптичні пристрої.

Подобные документы

 • Характеристика кінцевого пункту, вибір траси ВОЛП, типу кабелю та системи передач. Розрахунок кількості оптичного кабелю, дисперсії сигналу в одномодовому волокні, довжини дільниці регенерації. Захист волоконно-оптичних ліній від небезпечних впливів ЛЕП.

  курсовая работа, добавлен 05.10.2014

 • Структура тракту передачі сигналів. Розрахунок частотних характеристик лінії зв’язку, хвильового опору і коефіцієнта поширення лінії. Розрахунок робочого згасання тракту передачі і потужності генератора, вхідного та вихідного узгоджуючого трансформатора.

  курсовая работа, добавлен 25.11.2014

 • Розробка структурної, функціональної та принципової електричної схеми каналу послідовної передачі даних. Моделювання каналу послідовної передачі даних. Розрахунок параметрів і часових характеристик каналу, токів і потужності та надійності пристрою.

  курсовая работа, добавлен 20.01.2009

 • Технології широкополосного доступу по оптичному волокну. Передача та прийом інформації у пасивних оптичних мережах PON. Використання стандарту Ethernet в корпоративних мережах. Імовірність виникнення критичних ситуацій у пасивній оптичній системі.

  реферат, добавлен 21.11.2010

 • Характеристика основних етапів будівництва волоконно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ). Особливості проведення вхідного контролю і групування будівельних довжин оптичних кабелів, а також технологія та засоби прокладання їх в кабельній каналізації та в ґрунті.

  реферат, добавлен 23.12.2010

 • Особливості міліметрового та субміліметрового діапазонів. Основні лінії передачі сигналу, їх переваги та недоліки. Розрахунок основних параметрів метало-діелектричної лінії передачі непарних хвиль на основі Т-подібного розгалуження плоских хвилеводів.

  дипломная работа, добавлен 19.08.2011

 • Структурна схема системи передачі. Розрахунок параметрів кодера і декодера простого коду. Інформаційні характеристики джерела повідомлень, завадостійкість демодулятора. Вибір коду, що коректує, і розрахунок завадостійкості системи зв'язку з кодуванням.

  курсовая работа, добавлен 09.04.2010

 • Внутришньомодова дисперсія як умова обмеження швидкості передачі імпульсів в волокнах. Типова ширина спектру різних джерел випромінювання для оптичних комунікацій. Залежність дисперсії оптичного волокна від довжини хвилі. Матеріальна хроматична дисперсія.

  контрольная работа, добавлен 22.11.2010

 • Поняття документального електрозв'язку. Принцип побудови системи ДЕЗ. Характеристика національної мережі передачі даних УкрПак і системи обміну повідомленнями Х.400. Можливості електронної пошти, IP-телефонії. Сутність факсимільного, телеграфного зв'язку.

  контрольная работа, добавлен 28.01.2011

 • Функції оптичного приймального пристрою - світлова демодуляція, або перетворення зорових імпульсів в електричні сигнали з їх подальшим підсиленням та обробкою. Визначення квантової межі чутливості. Розрахунок шумів попередніх каскадів підсилювачів.

  реферат, добавлен 08.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.