Волоконно-оптичні системи передачі

Поняття волоконно-оптичної системи передачі як сукупністі активних та пасивних пристроїв, призначених для передачі інформації на відстань по оптичних волокнах. Відомості про волоконно-оптичні системи передачі. Передавальні і приймальні оптичні пристрої.

Подобные документы

 • Захист інформації від спотворень. Корегуючі коди. Класифікація. Параметри. Згортувальні коди. Адаптивні системи передачі. Алгоритмічний опис. Системи з інформаційним зворотнім зв’язком. Організація існуючих ДЕЗ. Взаємодія за протоколом SMTP.

  курс лекций, добавлен 22.01.2007

 • Вимоги до вибору та обґрунтування обраного варіанту кабельної траси. Розрахунок необхідної кількості каналів волоконно-оптичної лінії зв'язку, технічні характеристики і структурна схема лінії. Процес будівництва волоконно-оптичної лінії зв’язку.

  курсовая работа, добавлен 16.11.2013

 • Схема модуляційних кодів. Характеристика найбільш поширених кодів: RZ та NRZI; код Манчестер та Міллер. Швидкість передачі даних і сигналу. Приймачі для волоконно-оптичних систем передавання. Фотодіоди на основі p-n переходу, основні принципи роботи.

  контрольная работа, добавлен 21.11.2010

 • Обґрунтування доцільності використання амплітудної модуляції з одною бічною смугою. Рівні передачі, прийому, залишкове загасання каналу ТЧ в різних режимах роботи. Призначення циклової синхронізації. Відхилення значущих моментів хронуючого сигналу.

  курсовая работа, добавлен 05.02.2015

 • Процес передачі повідомлення, канали та принципи ущільнення ліній. Формування цифрового потоку, структура системи передачі Е1. Основні параметри інтерфейсу та форми імпульсу. Аналіз та вимірювання цифрового потоку Е1, техніко-економічне обґрунтування.

  дипломная работа, добавлен 12.01.2012

 • Загальні поняття та визначення щодо якості обслуговування. Класифікація показників якості обслуговування в телекомунікаційних системах. Поняття номінальної пропускної здатності середовища передачі інформації. Складові затримки під час передачі пакетів.

  реферат, добавлен 27.03.2011

 • Розробка ділянки цифрової радіорелейної лінії на базі обладнання Ericsson Mini-Link TN. Дослідження профілів інтервалів лінії зв’язку. Статистика радіоканалу. Визначення параметрів сайтів на даній РРЛ. Розробка оптимальної мережі передачі даних DCN.

  курсовая работа, добавлен 05.02.2015

 • Передача даних як важливий вид документального електрозв'язку. Розгляд особливостей та основних етапів проектування середньо-швидкісного тракту передачі даних. Аналіз системи з вирішальним зворотнім зв'язком, неперервною передачею і блокуванням приймача.

  дипломная работа, добавлен 06.04.2013

 • Охоронна сигналізація, її класифікація та різновиди, функціональні особливості та застосування на сучасному етапі. Технічні та механічні системи охорони. Датчики руху: принцип дії та оцінка ефективності. Засоби передачі звістки. Периметральні системи.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2012

 • Проектування фрагменту волоконно-оптичної лінії зв'язку між двома містами Вінниця-Луганськ з використанням апаратури другого рівня цифрової ієрархії STM-4. Перенесення інформації в межах синхронного транспортного модуля зі швидкістю 622,08 Мбіт/с.

  дипломная работа, добавлен 28.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.