Управління інноваційним проектом

Сутність та етапи розробки інноваційного проекту на підприємстві, особливості організації системи управління нововведеннями. Критерії визначення його ефективності. Основні рекомендації щодо шляхів покращення управління проектом впровадження інновацій.

Подобные документы

 • Теоретичні основи, поняття, структура та управління якістю послуг, економічне обґрунтування запропонованих заходів щодо покращення якості. Аналіз ефективності роботи готельного комплексу, визначення методів і шляхів покращення обслуговування в готелі.

  курсовая работа, добавлен 17.11.2010

 • Основи управління прибутком на підприємстві. Економічна сутність прибутку підприємства, система управління. Правові засади управління прибутком підприємства. Оцінка системи управління прибутком на підприємстві ДП "Фокстрот-Житомир" ТОВ "Фокстрот".

  дипломная работа, добавлен 27.05.2010

 • Сутність економічної безпеки підприємства, її структура та компоненти, фактори, що впливають на формування. Оцінка діяльності по підтримці економічної безпеки на підприємстві, що вивчається, розробка шляхів оптимізації управління даною категорією.

  курсовая работа, добавлен 14.09.2016

 • Структура управління організацією. Визначення поняття і принципи побудови. Ієрархічний тип структур управління. Органічний тип структур управління. Вибір організаційної структури управління. Основні аспекти організаційного процесу. Загальна мета.

  реферат, добавлен 13.06.2008

 • Номенклатура виробів, що виготовляються на підприємстві. Визначення типу операційної системи і розрахунок потрібної кількості устаткування. Організація оперативного управління операційною системою. Основні техніко-економічні показники операційної системи.

  дипломная работа, добавлен 16.09.2010

 • Сутність та значення системи менеджменту на підприємстві. Особливості управління маркетинговою діяльністю, виробництвом, персоналом, фінансами та логістичними процесами. Аналіз асортименту продукції та структури ринку. Організація управлінської праці.

  дипломная работа, добавлен 28.05.2013

 • Традиційні підходи до оцінки причин фінансової кризи на підприємстві. Аналіз динаміки показників фінансового стану та ймовірності банкрутства ТОВ ВК "Індастрі". Рекомендації з організації інформаційного забезпечення управління витратами на підприємстві.

  дипломная работа, добавлен 06.03.2011

 • Поняття,функції,та принципи управління суб'єктами господарювання. Основні елементи та класифікація методів загальнодержавного управління. Аналіз та оцінка ефективності економічних методів управління підприємством на прикладі ЗАТ "Хмельницьклегпром".

  курсовая работа, добавлен 20.02.2011

 • Сутність управління запасами торгово-посередницького підприємства. Аналіз комерційної діяльності ПП "Монолит Пласт" по оптовим закупкам і збуту продукції, оцінка ефективності автоматизації управління його запасами на базі сполучення АВС та XYZ – аналізів.

  дипломная работа, добавлен 02.07.2010

 • Зміст і форми інвестиційного проекту. Методи та інструменти управління інвестиційним проектування випуску нової продукції. Аналіз розробки і реалізації інвестиційного проекту випуску нової продукції ТОВ "Елітерма". Удосконалення управління процесом.

  дипломная работа, добавлен 23.08.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.