Управління інноваційним проектом

Сутність та етапи розробки інноваційного проекту на підприємстві, особливості організації системи управління нововведеннями. Критерії визначення його ефективності. Основні рекомендації щодо шляхів покращення управління проектом впровадження інновацій.

Подобные документы

 • Сутність фінансового капіталу підприємства та його роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємства. Методичні підходи до управління капіталом підприємства та його структурою. Критерії та показники оцінки ефективності управління капіталом.

  курсовая работа, добавлен 10.06.2002

 • Сутність та склад виробничих запасів підприємства згідно стандартів обліку. Чинники впливу на формування та використання виробничих запасів. Оцінка та розробка системи управління виробничими запасами на підприємстві, аналіз їх складу та структури.

  курсовая работа, добавлен 25.09.2011

 • Проведення аналізу на виробництві, його місце та значення в системі управління та ухвалення рішень. Види аналізу та порядок контролю за його виконанням. Розрахунок економічної ефективності капітальних вкладень в розвиток виробництва на підприємстві.

  курсовая работа, добавлен 19.10.2009

 • Служба контролінгу в організаційній структурі підприємства. Принципова відмінність служби контролінгу від інших фінансово-економічних служб, її структура, особливості впровадження на підприємстві. Місце системи контролінгу в управлінні. Вирішення задачи.

  контрольная работа, добавлен 28.09.2009

 • Сутність, еволюція та основні структурні елементи економічної системи. Механізм її функціонування і розвитку. Методи управління як способи впливу на працівників і трудові колективи в цілому для досягнення цілей фірми, їх види та змістова характеристика.

  контрольная работа, добавлен 11.07.2010

 • Організація інвестиційних портфелів в Україні, їх зміст, сутність, місце і роль на підприємстві; основні переваги та недоліки. Аналіз і оцінка форм застосування і методів управління інвестиційними портфелями на підприємстві ВАТ "Домашній текстиль".

  курсовая работа, добавлен 24.05.2012

 • Визначення основних етапів інноваційного процесу. Дослідження ефективності інноваційного проекту на підприємстві текстильної промисловості. Розрахунок показників чистого дисконтованого доходу, індексу рентабельності та терміну окупності інвестицій.

  курсовая работа, добавлен 04.06.2014

 • Діагностика ефективності господарської діяльності підприємства, що вивчається, аналіз результативності. Розробка основних параметрів проекту та ресурсного забезпечення. Обґрунтування економічної доцільності та передумов реалізації розробленого проекту.

  дипломная работа, добавлен 08.07.2016

 • Структура управління матеріально-технічним забезпеченням та основні функції комерційних служб підприємства. Аналіз управління збутом та комунікаційну політику організації. Організація закупок матеріальних ресурсів. Управління комерційним персоналом.

  курсовая работа, добавлен 18.05.2014

 • Сутність проблеми оцінки ефективності інновацій. Аналіз методики визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження та розробки, їх впровадження в виробництво. Фінансування науково-технічної та інноваційної сфер діяльності в Україні.

  дипломная работа, добавлен 27.08.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.