Управління інноваційним проектом

Сутність та етапи розробки інноваційного проекту на підприємстві, особливості організації системи управління нововведеннями. Критерії визначення його ефективності. Основні рекомендації щодо шляхів покращення управління проектом впровадження інновацій.

Подобные документы

 • Сутність ефективності виробництва, її показники: фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність. Аналіз управління ефективністю виробництва. Модель сучасного хлібопекарського підприємства як основа удосконалення управління ефективністю виробництва.

  дипломная работа, добавлен 22.03.2013

 • Важливим чинником виходу із трансформаційної кризи українського суспільства є створення сучасної, ефективної системи державного управління. Недооцінювання необхідністі формування системи державного управління як інструменту подолання кризи в Україні.

  реферат, добавлен 16.07.2008

 • Значення економічної інормації для корпоративного управління. Поняття "корпоративне управління". Стан корпоративного управління в Україні і економічна інформація. Теорія та практика корпоративного управління і використання в ньому економічної інформації.

  реферат, добавлен 08.12.2008

 • Дослідження фінансової кризи на підприємстві, діагностика та шляхи покращення його фінансово-економічного стану, попередження банкрутства. Прогнозування ймовірності виникнення банкрутства на підприємстві та розробка рекомендацій щодо усунення недоліків.

  дипломная работа, добавлен 21.07.2011

 • Основна характеристика діяльності підприємства "Теребовлянська взуттєва фабрика", історія його створення та етапи розвитку, сучасний стан та проблеми. Організація економічної роботи, структура кадрів. Управління основними та оборотними фондами фірми.

  отчет по практике, добавлен 25.12.2010

 • Основні напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих фондів. Аналіз забезпеченості підприємства ОВФ і аналіз ефективності їх використання. Характеристика системи управління охороною праці, як підсистеми загальної системи управління.

  курсовая работа, добавлен 11.09.2010

 • Теоретичні засади оцінки інноваційного потенціалу підприємства. Сутність та види інновацій на підприємстві. Структура інноваційного потенціалу підприємства. Методики оцінювання інноваційного потенціалу ХДЗ "Палада", стан та шляхи його підвищення.

  дипломная работа, добавлен 10.06.2010

 • Сутність та організація роздрібної торгівлі на прикладі підприємства ПП Сисоєв М.С. (продовольчий магазин "Ітака"). Управління товарними запасами як складова комерційної діяльності: законодавча база; формування запасів, зберігання товарів в магазині.

  курсовая работа, добавлен 27.04.2014

 • Поняття і роль інформаційної системи в економіці, яка не тільки відображає функціонування об'єкта управління, а й впливає на нього через органи управління. Узагальнення основних компонентів ІС: системи оброблення інформації; внутрішніх, зовнішніх каналів.

  лекция, добавлен 10.08.2011

 • Техніко-економічна характеристика підприємства ПАТ "ЕК Херсонобленерго". Динаміка цін на електроенергію, її вплив на прибуток. Рентабельність енергетичного обладнання. Оцінка економічної ефективності заміни електролічильників без автоматизованої системи.

  дипломная работа, добавлен 05.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.